Adeona PIM ominaisuudet

Adeona PIM -järjestelmä kehittyy jatkuvasti. Päivityksiä julkaistaan keskimäärin kahden, kolmen kuukauden välein ja suurin osa uusista ominaisuuksista tulee automaattisesti kaikkien käyttöön. Silloin tällöin julkaisemme myös erikseen päälle kytkettäviä lisäominaisuuksia.

Adeona PIMiin voi kytkeä myös erillisiä lisämoduuleja, jotka tehostavat esimerkiksi myynti- ja markkinointimateriaalien automatisoitua julkaisua tai digitaalisten aineistojen jakelua. Lisämoduulit voi ottaa käyttöön tarpeen mukaan.

Kehitämme Adeonaa käyttäjiemme tarpeisiin. Siksi kuuntelemme kehitystoiveita ja -ideoita herkällä korvalla. Käyttäjäyhteisömme Adeona Communityn kautta pääset osallistumaan ja vaikuttamaan sekä pysyt ajan tasalla tulevien tuoteominaisuuksien tiekartasta.

Adeona PIM vakio-ominaisuudet

Nämä ominaisuudet ovat automaattisesti kaikkien Adeona PIM -käyttäjien saatavilla. Uusia ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti myös käyttäjäpalautteen perusteella.

Konfiguroitava tietomalli - PIM-pääkäyttäjät voivat hallinnoida PIM:n asetuksia itse

Adeona PIM on ohjelmistona valmis ratkaisu. Käyttöönoton yhteydessä se konfiguroidaan vastaamaan käyttötarvetta: luodaan attribuutit, tuotetietomallit, tuotekategoriat, roolit, käyttäjät, julkaisukanavat sekä muut asetukset.

Pääkäyttäjät pystyvät hallinnoimaan tietomallia ja asetuksia suoraan PIM-järjestelmän käyttöliittymässä. Näin tuotetiedonhallinnan sekä siihen liittyvien prosessien kehittäminen on omissa hyppysissä, eikä konsultointia tai koodausta tarvitse ostaa jokaiseen pikkuasiaan. Toki me autamme mielellämme ja teemme tarvittaessa myös tietomallin muutokset hallitusti. 

Koulutamme pääkäyttäjät niin, että he pystyvät itsenäisesti ylläpitämään PIM:iä mahdollisimman paljon. Tuemme myös vaativammissa kokonaisuuksissa kestävimpien, parhaiksi koettujen toimintatapojen valitsemisessa ja jalkauttamisessa.

Tehokkaat massamuokkaustoiminnot ja Excel export ja import

Adeona PIMissä on tehokkaat massamuokkaustoiminnot sekä tuotteiden, kategorioiden ja tiedostojen lataamiseen sekä tietomallin ylläpitoon.

PIMin Table view -näkymässä voi suodattaa tuotteita ja valita näytettävät attribuutit. Tuotteiden tiedot voidaan viedä Excel-tiedostoon joko vain valittujen attribuuttien osalta tai tuotteen täydellisillä tiedoilla. Tietoja voi muokata Excelissä, ja sama Excel voidaan helposti tuoda takaisin PIMiin ohjatulla import-toiminnolla. Myös kategorioiden attribuuttien arvojen päivitys onnistuu Excel-muokkauksen avulla. 

Excel-toimintojen lisäksi voi muokata esimerkiksi tuotteiden ryhmittelyjä, julkaisukanavia, tiloja tai luokitteluja massamuutostyökalulla. Myös tiedostojen lataus PIMistä tai PIMiin onnistuu kätevästi massalataustoiminnoilla. 

Myös kaikkeen tietomallin hallintaan ja ylläpitoon on Excel-muokkausmahdollisuus: esimerkiksi uusia attribuutteja voi perustaa tai päivittää Excelillä.

Rikastus- ja valmiusasteen seuranta tarkoin määritellyillä mittareilla

Konfiguroitavat rikastusastemittarit mahdollistavat rikastusasteen seurannan juuri niillä mittareilla, jotka ovat kulloinkin tärkeitä. Mittarit voi määrittää esimerkiksi erikseen Suomen ja Ruotsin verkkokauppavalmiudelle tai pakollisten teknisten tietojen rikastusasteelle.

Rikastusastemittareilla voi ohjata ja seurata tuotteiden rikastusta. Mittareiden asetuksia voi itse hallinnoida Adeona PIMin hallintakäyttöliittymässä, ja niitä voi olla rajaton määrä. 

Erittäin laajat suodatus- ja hakutoiminnot

Adeona PIM tarjoaa käyttäjille laajat ja tehokkaat hakutoiminnot. Tuotteita voidaan suodattaa eri hakutekijöillä niin käyttöliittymässä kuin API-rajapinnan kautta esim. integraatioissa. 

Usein käytetyt hakukyselyt voi tallentaa ja myös jakaa muille PIM-käyttäjäryhmille. 

Edistyneemmät käyttäjät voivat muodostaa hyvin yksityiskohtaisia hakusääntöjä käyttäen esimerkiksi loogisia operaattoreita (AND, OR) ja säännöllisiä lausekkeita (regular expression).

Hakutulokset saa tuotua Exceliin muokattavaksi. Vaihtoehtoisesti tietoja voi päivittää massamuutosominaisuuksilla suoraan hakutulosnäkymässä.

Julkaisukanavien ohjaus, kategorisointi ja valikoimien hallinta

Adeona PIMin asetuksissa voi määritellä juuri haluamansa julkaisukanavat, esimerkiksi verkkokauppa, painettu tuotekatalogi tai verkkosivuston tuoteosio.

Tyypillisesti julkaisukanavilla määritellään aina jokin valikoima, mutta niitä voi käyttää luovemminkin, esimerkiksi kuvaamaan, mitkä tuotteet kuuluvat kevätkampanjaan tai jonkun tietyn asiakkaan valikoimaan tänä vuonna. Kanavia on helppo lisätä tai poistaa tarvittaessa PIMin asetustenhallinnan kautta.

Julkaisukanaville voi määritellä halutessaan valmiusastemittarit, joilla pystyy seuraamaan julkaisukanavakohtaista rikastusastetta. 

Tuotteet voivat kuulua yhteen tai useampaan kategoriaan hierarkiapuussa, eikä järjestelmän puolesta ole rajoituksia kategorioiden tai kategoriatasojen määrälle. Hierarkioita voi tarvittaessa olla myös useampia. Tuoteryhmittelyä ja hierarkiapuuta voidaan hallita massamuutostyökaluilla tai yksittäin tuotekohtaisesti. 

Digitaalisten aineistojen hallinta (DAM)

Kuvien ja muiden tiedostojen hallinta on Adeona PIMissä helppoa. Adeona PIMiin voi tallentaa mitä tahansa tiedostoja ja linkittää niitä sitten tuotteille ja kategorioille. 

Tiedostoja voi hallita koko tuotteen elinkaaren mitalta kattavasti: tuotekuvista, sertifikaateista ja mitta- tai asennusohjeista aina takuu-, huolto- ja kierrätysohjeisiin asti. 

PIMin automatiikka auttaa myös aineistojen hallinnassa:

  • Kuvista tallennetaan Adeonaan vain korkea­resoluutioversiot, joista PIM muodostaa automaattisesti erikokoiset versiot vaikkapa verkkosivuille.
  • Automaattinen tiedostojenlinkityslogiikka vähentää manuaalista työtä. Adeona PIMiin voi määrittää säännöt, joilla kukin tiedostotyyppi linkittyy oikeille tuotteille tai kategorioille, esimerkiksi tiedostonimen perusteella. 
 

Kuvia ja mediaa voi jakaa myös ulkopuolisille käyttäjille Adeona Media Bank -lisämoduulin tai PIMin käyttöliittymän kautta käyttöoikeusrajoitetusti. PIMin tiedostoja voi jakaa myös suorilla, julkisilla latauslinkeillä esimerkiksi asiakkaiden ostojärjestelmiin tai tuotetietopankkeihin, jolloin ei tarvitse siirtää fyysisiä tiedostoja.  

Image hotspots -toiminnolla voi määrittää PIMin kuvatiedostoihin alueita tai pisteitä ja linkittää niitä tuotteisiin. Kun käyttäjä napsauttaa verkkosivustolla tai -kaupassa hotspot -aluetta kuvassa, määritetty tuotelinkki aktivoituu.

Joustava käyttäjien ja roolien hallinta

Adeona PIMin monipuolinen käyttäjien hallinta antaa mahdollisuuden määrittää käyttöoikeuksia juuri tarpeen mukaan. 

Esimerkiksi tuote­vastaavalle voi antaa näkyvyyden vain omiin tuotteisiinsa; toisaalta käännöskumppanille voi sallia vain tietyn kieliversion ja tiettyjen tuoteattribuuttien päivittämiseen.  

Käyttöoikeuksia voi antaa tuotteiden lisäksi myös tiedostoihin, ja sallia näin esimerkiksi mainostoimistokumppanille pääsyn joihinkin PIMin tiedostoihin ja kansioihin ilman, että kumppani pääsee näkemään muita PIMin tuotetietoja. 

Vain käyttäjät, jotka pystyvät muokkaamaan PIM-tietoja, tarvitsevat lisenssin. Veloituksettomia lukukäyttäjäoikeuksia kannattaa jakaa yrityksen sisällä kaikille tuotetietoa tarvitseville.

Lisäominaisuutena voi ottaa käyttöön PIM-kirjautumisen Microsoft-tunnuksella, joka on liitetty yrityksen AD-järjestelmään (Active Directory). Tällöin käyttäjien PIM-oikeuksia voidaan hallita suoraan AD:n kautta.

Adeona PIM -lisäominaisuudet

Nämä ominaisuudet ovat erikseen päälle kytkettäviä lisäominaisuuksia.

Smart import - automatisoi tuotetietopäivitykset lukuisten eri toimittajien aineistoista

Smart import -lisäominaisuuden avulla voi määrittää Excel import -pohjia, joilla saa automatisoitua tuotetietopäivitykset Adeona PIMiin esimerkiksi lukuisten eri toimittajien Excel-aineistoista.

Smart importin keskeisimmät hyödyt:

  • Esimerkiksi tavarantoimittajan data voidaan kohdistaa Adeona PIM -kenttätunnisteisiin ja tiedoille määritellä tarvittavat muunnokset (esimerkiksi mitoissa yksikkömuunnokset, kuten g → kg) 
  • Lähdetiedoston ei tarvitse sisältää Adeona PIM -tuotekoodia, vaan yhdistävänä tekijänä voidaan käyttää mitä tahansa yksilöivää tunnistetta, jolla tuotetiedot voidaan kohdistaa oikeaan tuotteeseen (esim. GTIN-koodi tai sähkönumero)
  • Smart importin voi halutessaan myös automatisoida täysin niin, että aineistoja luetaan PIMiin ajastetusti SFTP-kansiosta.

Dynaamiset attribuutit

Tietyissä tilanteissa tuotteen attribuutin arvon halutaan määräytyvän dynaamisesti muiden kenttien arvojen perusteella tai jonkun tietyn laskentakaavan mukaan. 

Esimerkiksi 

  • Tuotteen kieliversioitu nimi verkkokaupassa = [Tuotteen brändi] | [Tuotenimi – jos jollain kielellä ei ole määritetty tuotenimeä, käytä englanninkielistä nimeä]  [Pakkauskoko]
  • Paino (kg) = Paino (g) /1000
  • Pakkauksen tilavuus = Pakkauksen korkeus x Pakkauksen leveys x Pakkauksen syvyys
  • Teknisten ominaisuuksien, kuten vaikkapa resistanssin tai induktanssin laskeminen muiden teknisten attribuuttien perusteella
 

Adeona PIMin dynaamisten attribuuttien avulla voi määrittää eri arvojen muodostussäännöt. Aina kun muodostussäännössä mukana olevien attribuuttien arvot muuttuvat, dynaamisen attribuuttityypin arvot lasketaan uudelleen ja ne päivittyvät automaattisesti.

Dokumentoitu REST API -rajapinta ja integraatiot

Adeona REST API -rajapinta mahdollistaa integraatiot ja julkaisun kaikkiin tarvittaviin kanaviin. Käyttöoikeuksia voi myöntää tai rajata tarpeen mukaan.

Search API mahdollistaa tehokkaat hakukyselyt ja vain muuttuneiden tietojen päivitykset integraatioissa

Adeona PIMin Search API on tehokas tapa noutaa tuotetiedot vaikkapa verkkopalvelun käyttöön integraatiossa. API-dokumentaatiomme tarjoaa tähän selkeät esimerkit ja parhaat käytännöt.

Taustalla käytettävä hakuindeksi mahdollistaa nopeat haut, ja isojenkin tietomassojen siirto on tehokasta. Haussa on myös helppo rajata mitä tietoja tuotteista haku palauttaa, ja poimia mukaan ainoastaan muuttuneet tuotteet (niin kutsuttu delta-pohjainen integraatio). Näin integraatiosta saadaan vieläkin tehokkaampi, kun turhaa tietoa ei jouduta käsittelemään.