Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteriseloste – Adeona Oy 

Rekisterinpitäjä: 
Adeona Oy 

Yhteystiedot: 
Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo 
puh: +358 10 315 6920 
e-mail: info@adeona.com 

Yhteyshenkilö: 
Patrik Palatz, Metsänneidonkuja 4, 02130 Espoo 
puh: 040 774 1200, e-mail: etunimi.sukunimi@adeona.com 

Rekisterin nimi: 
Adeona Oy:n markkinointi- ja asiakastietorekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus: 
Rekisterin henkilötietoja käytetään Adeonanin liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkinoinnin ja asiakassuhteiden hoitamiseksi. 

Rekisterin tietosisältö: 
Käsittelemme markkinoinnin ja asiakassuhteiden hoitoon tarvittavia henkilötietoja:

  • Nimi ja yhteystiedot yritykseen eli yritysosoite ja -puhelinnumero sekä työsähköpostiosoite 
  • Markkinointiin ja asiakassuhteeseen liittyvät aktiviteettitiedot 
  • Tiedot sähköpostitilauksista
  • Ilmoittamasi kiinnostustiedot 
  • Osallistumisesi koulutus- ja asiakastilaisuuksiin 
  • Sinuun kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden yhteydessä antamasi tai saadut tiedot 
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot 

Nimen ja yhteystietojen antaminen on edellytys asiakkuuden hoitamiselle.  

Rekrytointi:

Rekrytoinnin yhteydessä käsittelemme niitä tietoja, jotka itse annat hakiessasi työpaikkaa. 

Tietolähteet: 
Tiedot rekisteriin kertyvät Adeonanin omasta toiminnasta tai niitä saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista lähteistä. 

Tietojen luovutus ja siirto: 

Tietoja käsittelee ensisijaisesti Adeona Oy. 
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Adeona Oy:n ulkopuolelle. Ajoittain saatamme luovuttaa tietoja Adeonanin yhteistyökumppaneille esimerkiksi markkinointitarkoituksiin, kuitenkin aina GDPR:n mukaisesti. 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi? 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. 

Asiakkaan tuntemistiedot säilytetään viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä. Kirjanpitoaineistoa säilytetään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. 

Mikäli et ole maksanut laskua ja mahdollisia perintäkuluja säilytysajan päättymiseen mennessä, säilytämme tietoja siihen saakka, kun määrä on kokonaisuudessaan maksettu tai sitä ei enää voida vaatia maksettavaksi. 

Markkinointitarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja säilytämme, kunnes meitä pyydetään lopettamaan henkilötietojen käsittely markkinointitarkoitukseen. 

Rekisterin suojaus: 
Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu. Pääsyoikeus tietokantaan yleisen tietoverkon kautta on suojattu. 

Evästeet: 
Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoa käyttäjän selaimesta ja selaimessa tapahtuvista liikkeistä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta, eli mistä internet-osoitteesta käyttäjän lähettämät tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. 

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Adeona Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää palveluita kävijöitä paremmin palvelevaksi. 

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen. 

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme, miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esimerkiksi chat-interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa, joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen.

Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oy:n tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) saadaksesi lisätietoa siitä, mitä järjestelmässä seurataan. GDPR-mielessä me toimimme rekisterinpitäjänä ja Leadoo datan käsittelijänä. Mikäli et halua, että sinua seurataan, voit tyhjentää selaimesi välimuistin.  

Lisätietoja siitä, miten Leadoo toimii: https://leadoo.com/privacy-policy-processor/ 

Yksityisyys ja käyttöehdot:

Tätä sivustoa ylläpitää Adeona Oy. Adeona Oy pidättää itselleen oikeuden muuttaa käyttöehtoja. 

Tämän sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain sekä muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Adeona Oy pidättää itselleen kaikki oikeudet, joita ei kyseisissä käyttöehdoissa ole myönnetty käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa. 

Sisältö:

Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen, jakelu, siirtäminen, kaupallinen hyödyntäminen tai tallentaminen on kielletty ilman Adeona Oy:n kirjallista lupaa, ellei toisin mainita. 

Adeona Oy pyrkii varmistamaan, että tämän sivuston sisältö on ajan tasalla. Adeona Oy ei vastaa tällä sivustolla esitettävien tietojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta eikä vahingoista, jotka aiheutuvat tällä sivustolla esitettävien tietojen käytöstä. 

Adeona Oy voi halutessaan muuttaa, poistaa tai lisätä tällä sivustolla esitettäviä tietoja, rajoittaa sivuston käyttöä tai poistaa sivuston kokonaan käytöstä siitä etukäteen ilmoittamatta. 

Linkit kolmansien osapuolten www-sivuille: 

Tämä sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten www-sivuille. Kyseisiä linkkejä käyttäessään käyttäjä siirtyy pois Adeonanin sivustolta ja toimii täysin omalla vastuullaan. Adeona Oy ei ole vastuussa niissä esitetyistä tiedoista, aineistoista tai vahingoista, jotka ovat syntyneet näiden kolmansien osapuolten sivujen käytöstä. 

Suosittelemme tarkastamaan näiden ulkopuolisten sivustojen käyttöehdot ja yksityisyydensuojaperiaatteet ennen sivustojen avaamista ja käyttämistä.