Mitä on tuote­tiedo­n­hallinta?

Tuotetiedonhallinta eli product information management (PIM) on tuotteisiin liittyvän tiedon keskitettyä organisointia ja sisällöllistä rikastamista asiakkaan monikanavaisia tarpeita varten.
Sen avulla hallinnoidaan esimerkiksi teknistä tuotetietoa, markkinointikuvauksia, videoita, käyttöohjeita ja kuvituskuvia, joita julkaistaan esimerkiksi verkkokauppaan ja muihin digikanaviin tai fyysisiin kuvastoihin, tarjouksiin ja myymälä­materiaaleihin.

Tuotetiedon­hallinta – kuka siitä hyötyy?

Systemaattisesta tuotetiedon hallinnasta hyötyvät niin yrityksen työntekijät, jälleenmyyjät kuin nykyiset ja tulevat asiakkaatkin. Tuotetiedot rakentuvat usein eri toimijoiden yhteistyönä. Keskitetyn tuotetiedonhallinnan avulla tiedot löytyvät ajantasaisina yhdestä paikasta, josta ne ovat helposti ja nopeasti päivitettävissä ja julkaistavissa kaikkiin kanaviin.

Keskitetyn tuotetiedon­hallinnan hyödyt:

 • Tieto tallennetaan ja ylläpidetään kertaalleen yhteen paikkaan
 • Prosessien rakentaminen ja automatisointi helpottuu
 • Liittymien rakentaminen helpottuu ja integraatiopisteiden määrä vähenee
 • Valikoimien hallinta ja kasvattaminen sekä datan laadunhallinta helpottuu
 • Oikea tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla – helposti ja nopeasti
 • Tuotetietoa voidaan julkaista yhdestä lähteestä kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin ja palveluihin

Miksi tuotetiedon­hallinta on haastavaa?

Tuotetiedonhallinta on monessa yrityksessä haaste. Ongelmana on, että tuotetieto on hajallaan eri osastoilla ja eri järjestelmissä. Samaa tietoa ylläpidetään moneen eri paikkaan, tuotetiedosta on useita eri versioita ja osa tiedosta on aina vanhentunutta tai virheellistä. Tiedon määrän kasvu, liiketoiminnan digitalisoituminen, verkkokauppa ja monikanavaisuus tuovat lisähaastetta tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen. Ilman selkeää datan hallintamallia, tehokkaita prosesseja ja toimivia työkaluja organisaatiolla ei ole tuotteisiin ja kaikkeen tuoteinformaatioon yhtä näkymää. Myös tuotetiedon hankinta, rikastaminen ja jakelu eri kanaviin on tehotonta.

Keskitetty tuotetiedonhallinta auttaa:

 • Kokoamaan tuotteen perustiedot ja tekniset tuotetiedot ERP-, PDM- ja PLM-alustoilta
 • Tarjoamaan hyvät eväät markkinoinnin suunnitteluun ja sisällöntuotantoon
 • Ohjaamaan sisällön­hallinnan työnkulkuja
 • Rikastamaan tuote­tietoa hyvää löydettävyyttä ja hakukoneoptimointia varten
 • Lokalisoimaan tuote­valikoimaa eri markkinoiden kielet ja regulaatiot huomioiden
 • Kanavoimaan tuote­tiedot verkkosivuille, verkkokauppaan, kassajärjestelmiin, toimialakohtaisiin tietokantoihin, kuten Synkka, ja julkisiin markkinapaikkoihin, kuten Amazon
 • Varmistamaan laadu­kas ja ajantasainen tuotesisältö kaikissa kanavissa ja materiaaleissa
 • Päivittämään tuote­tietoa kaikkiin julkaisukanaviin automatisoidusti

Kun tuotetieto on yhtenäistä, kattavaa, ajantasaista ja myyvää:

 • Tuotteesi löytyvät sähköisissä palveluissa ja hakukoneissa
 • Asiakkaasi, kumppanisi ja henkilöstösi voivat luottaa näkemäänsä tietoon
 • Poistat myynnin esteet ja parannat konversiota
 • Vähennät reklamaatioiden ja turhan selvitystyön määrää
 • Palvelet paremmin sisäisiä ja ulkoisia asiakkaitasi – kaikissa kanavissa ja kohtaamispisteissä
 • Tuotevalikoimasi digitaalinen perusta on kunnossa ja voit kohdistaa panoksia muiden strategisten ja operatiivisten menestystekijöiden kehittämiseen

Kuinka hallitset tuhansien tuotteiden valikoiman eri kanavissa?

Vaihe 1. Kerää tuotetieto ja tuo se PIM-järjestelmään

Tuotetiedonhallinta lähtee liikkeelle tuotetiedon keräämisestä eri lähteistä. Tietoa voidaan hyödyntää kaikista olemassa olevista niin omista kuin toimittajienkin lähteistä.

Tuotetietoa voi tuoda PIM-järjestelmään monin eri tavoin: REST API -rajapinnoilla, integraatioiden avulla, lataamalla Excel-taulukoita, syöttämällä suoraan tai erilaisten portaalien kautta.

Vaihe 2. Rikasta tuote­tietoa

Adeona PIM -järjestelmässä tuotetietoa täydennetään kuvilla, teksteillä, ominaisuustiedoilla ja liitetiedostoilla.

Samalla ohjataan valikoimia, kategorisointeja, tuoteliitoksia ja tuoterakenteita sekä muuta kaupallisesti tärkeää tuoteinformaatiota kaikkiin myynti- ja palvelukanaviin – kanavakohtaisesti.

Vaihe 3. Julkaise kanaviin

Valmiit tuotteet julkaistaan automatisoidusti lukemattomiin kanaviin niin painetussa kuin digitaalisessakin muodossa. Kun tieto julkaistaan yhdestä lähteestä, se on aina tarkkaa ja ajantasaista.

Lisäksi on helpompi varmistaa, että asiakas saa juuri oikeaa tietoa oikeassa asiayhteydessä asiakaspolun varrella.

Lue lisää blogistamme

Tuotetiedon­hallinnan perusteet

Kaupallisella tuotetiedonhallinnalla, eli product information managementilla (PIM), tarkoitetaan sellaisen informaation hallintaa, jolla tuetaan tuotteiden ja palveluiden myyntiä ja markkinointia eri kanavissa. Tuotetiedonhallinnan keskiössä on hyvä asiakaskokemus, joka on läsnä koko asiakkaan ostopolun ajan.

Miksi tuotetiedon­hallinta tekee liike­toiminnasta kannatta­vampaa

Tuotteeseen liittyvät sisällöt, konseptointivaiheesta aina tuotteen elinkaaren loppuun asti, muodostavat tärkeän osan tuotteen laatukokemusta niin sisäisesti kuin loppuasiakkaillekin.

Viisi syytä hankkia PIM

Tehoja tuotemarkkinointiin, eroon turhista manuaalisista työvaiheista, paras mahdollinen asiakaskokemus... PIM:ille on monta hyvää syytä.