Palvelut

Asian­tuntija­palve­lumme

Konsultointi

Asiakastyytyväisyytemme konsultointiprojekteissa on huippuluokkaa. Keskitymme asiakkaan tarpeeseen, on kyse sitten pienestä esiselvityksestä tai laajemman kokonaisuuden kartoituksesta.

Meillä on laaja ja pitkäaikainen kokemus paitsi tuotetiedonhallinnasta, myös laajemmista kokonaisuuksista, kuten headless-arkkitehtuurit, composable commerce tai digital commerce -ratkaisut. 

Me emme harjoittele, vaan toimitamme sopimuksen mukaan.

PIM-esiselvitykset

Selvitysprojektissa käsitellään:

  • Tuotetietojen hallintaan ja julkaisuun liittyvät tietovirrat ja perusprosessit sekä PIM-ratkaisun rooli osana tuotetietoprosessia
  • Käytännön työskentely PIM-ratkaisulla
  • Julkaisukanavat, niiden hallinta sekä niiden asettamat vaatimukset PIM-ratkaisulle

 

Tiedämme, että konkreettisten esimerkkien kautta on helpompaa hahmottaa, mitä PIM-järjestelmä tekee ja miten se toimii. Siksi esiselvityksen osana pystytetään myös Adeona PIM -demoympäristö ja mallinnetaan sinne muutamien valittujen esimerkkituotteiden tietomallit ja rikastetaan nimikkeille esimerkkitiedot.

Työaikaa projektiin on syytä varata muutamia henkilötyöpäiviä kultakin avainhenkilöltä. Kokonaisuudessaan esiselvitys vie pari kuukautta.

Voimme toteuttaa esimäärittelyvaiheen teknologia- ja järjestelmäriippumattomasti, mikä mahdollistaa järjestelmäratkaisun erillisen kilpailuttamisen.

Lisää tietoa esiselvityksestä: PIM-esiselvitys

 Käyttöönotto­projektit

Toteutamme käyttöönotot vahvaan kokemukseemme perustuen. Suunnitelman mukaisesta etenemisestä vastaa nimetty projektipäällikkö. 

  • Määrittely: parissa lyhyessä työpajassa kartoitetaan kokonaisratkaisu, avainprosessit, tuotetietomallit, kanavat, integraatiot ja muut tarvittavat osiot.
  • Tekninen toteutus: tässä vaiheessa konfiguroidaan PIM, perustetaan tuotetietomallit sekä luodaan integraatiot ja testataan ne.
  • Käyttöönotto: lopuksi koulutamme pääkäyttäjät. Sen jälkeen tuotetiedot viedään Adeona PIMiin joko puhtaasti asiakkaan toimesta tai yhdessä.

 

Lisäksi koko käyttöönottovaiheen ajan dokumentoimme toteutetun ratkaisun integraatioineen.

Menes­tys­resepti

Elämme ja hengitämme asiakkaidemme menestyksen puolesta. Teemme erittäin tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja kehitämme tuotettamme asiakkaiden liiketoimintaa varten.

Yli 20 vuoden kokemuksemme ansiosta asiantuntemuksemme ja tietämyksemme tuotetiedon hallintaprosesseista, teknologioista ja asiakkaiden tarpeista niin B2C- kuin B2B-puolella on vahvaa. Jaamme mielellämme kaikki parhaat käytännöt asiakkaamme hyödyksi.

Omistamme itse IPR-oikeudet tekemiseemme, joten meillä on täysi hallinta Adeona PIM -tuotteeseen. Viemme tuotetta jatkuvasti eteenpäin yhdessä asiakkaidemme kanssa käyttäjäyhteisömme Adeona Communityn kautta.  

Adeona Commu­nity

Käyttäjäyhteisömme Adeona Community on erittäin aktiivinen. Osallistamme asiakkaamme säännöllisiin työpajoihimme, jossa keräämme ideoita ja palautetta suunnitelluista ominaisuuksista. Community vaikuttaa Adeona PIM -tiekarttaan sekä vaikuttaa uusien tuotteiden ominaisuuksiin ja käytettävyyteen.  

Communityssa voit myös verkostoitua muiden Adeona PIM -käyttäjien kanssa. Käyttäjät kiittelevätkin saaneensa työpajoissamme ja muissa tapahtumissamme erinomaisia käyttövinkkejä muilta käyttäjiltä. 

Kilpailu­etumme

Oma, kotimainen tuote

Tunnemme asiakkaamme. Palvelemme heitä Suomesta käsin ja kuuntelemme jatkuvasti asiakas- ja käyttäjäyhteisön toiveita ja parannamme jatkuvasti käyttökokemusta ja asiakastukea. Näin olemme asiakkaillemme jopa enemmän hyödyksi kuin isot globaalit toimijat.

Yhtenäisyys

Pitkäjänteinen ja sitoutunut omistaja tuo meille turvaa ja auttaa Adeonaa olemaan paras mahdollinen työyhteisö osaaville ammattilaisillemme. Näin he puolestaan voivat keskittyä asiakkaidemme liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja kestävien kumppanuuksien rakentamiseen.

Ennakoitavuus

Keskitymme yhteen juttuun ja haluamme kehittyä siinä parhaaksi. Toimintamme ennakoitavuus ja jatkuvuus tuovat mielenrauhaa asiakkaalle. Tukea teknisiin ratkaisuihin ja palveluiden käyttöön on varmasti saatavilla, eivätkä kustannukset, henkilöresurssit tai aikataulut pääse missään vaiheessa yllättämään.