PIM-esiselvitys kartoittaa tarpeet ja hyödyt

Mietitkö, mahtaisiko PIM kaupallisen tuotetiedonhallinnan järjestelmä sopia teidän tarpeisiinne? Miten PIM muuttaa tuotehallinnan arkea ja millaista tekeminen käytännössä on?
PIM-esiselvityksessä kartoitetaan yrityksenne tarpeet, nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri ja arvioidaan, miten suuri hyöty PIMistä teille olisi.

 

 

Miksi esiselvitys kannattaa tehdä

PIM esiselvitys on kuin PIM-koeajo: kevyt ja nopea tapa kokeilla ja todentaa hyödyt. Siinä otetaan huomioon yrityksen tavoitteet, tämänhetkiset haasteet ja mietitään myös, kuinka PIM sopisi yrityksen jo olemassa oleviin järjestelmiin.

Mikäli esiselvityksen jälkeen halutaan lähteä jatkoprojektiin eli päätetään ottaa PIM-järjestelmä käyttöön, voidaan kaikkea esiselvityksen tietoa hyödyntää käyttöönottoprojektissa, mikä luonnollisesti nopeuttaa hanketta.

Katso lisää videolta: How to PIM – Tuotetiedonhallinnan konsultointi

Adeona PIMiä käyttävät ovat kertoneet tuotetietoon käytetyn ajan putoavan puoleen. Tuotetiedon laatu syvenee ja vastuullisuusvaatimuksiin on helppo vastata. Asiakkailta tuleviin lisätarpeisiin voi myös reagoida nopeasti. PIMin avulla tuotetietoprosessia voidaan yhdenmukaistaa ja nopeuttaa merkittävästi. PIMin avulla mm. tuotehierarkiat ja kategoriat on helpompi rakentaa, lisäksi kieliversioiden ylläpito sekä julkaisujen kanavointi on ketterämpää. Keskitetty tuotetiedonhallinta parantaa myös tuotetietojen ajantasaisuutta, mikä näkyy säästönä työajassa ja sujuvampana asiakaspalveluna.

Esiselvitysprojektin hinta 5.000 Eur

Adeona PIM-esiselvitys on paketoitu seuraavasti:

 

    • Nykyisen tuotetietomallin läpikäynti ja näkemys tuotetiedon organisoinnista

    • Arvio PIMin soveltuvuudesta muuhun järjestelmäarkkitehtuuriin