AI

Adeona PIM hyödyntää tekoälyä

Tekoälyllä on mahdollista tehostaa liiketoimintaprosesseja. Nykyiset tekoälymallit ovat erittäin käytettäviä esimerkiksi tekstin analysoinnissa ja muokkaamisessa. Tekoäly pystyy ymmärtämään ja käsittelemään isojakin aineistoja sekä etsimään virheitä ja puutteita. Se voi auttaa ihmistä tiedon kategorisoinnissa ja luokittelussa. Lisäksi sen avulla voi myös luoda teksti- ja visuaalista sisältöä sekä tehdä kielikäännöksiä.

Tekoälyä voidaan hyödyntää avustamassa muun muassa tuotetietomallien luomisessa, tietojen luokitteluissa, tietojen rikastamisessa ja kielikäännöksissä.

Dataparserointi -työkalu 

Tiedon sisään vieminen ja tuotetietomallien luominen on ainainen haaste yrityksille, joilla on paljon tavarantoimittajia. Dataparseri automatisoi tiedon jäsentämistä ja luokittelua. Tekoäly analysoi, parantelee ja tekee ehdotuksia tuoteryhmien tietomallista sekä siitä millaiset skeemat pitäisi olla kullekin tuoteryhmälle. Lisäksi se analysoi minkälaisia attribuutteja tuotetiedot tarvitsevat sen perusteella, onko tuotedata avointa tekstiä, numeroa, mittatietoa ja onko data kenties valintalista-tyyppistä. 

Tuotetiemallien ja skeemojen perustamisen jälkeen tuotetiedon vieminen massa-ajona on erittäin helppoa.  

Tuotetiedon rikastaminen ja kielenkäännökset 

Generatiivista tekoälyä voi käyttää tuotetietojen rikastamiseen asiakkaita ja sidosryhmiä varten. Generatiivista tekoälyä voi hyödyntää mm. myynti- tai markkinointitekstien luomisessa ja tarkistamisessa sekä kielikäännöksissä. 

Tuotetiedon rikastamisen osalta Adeona PIM antaa asiakkaan valita haluamansa kieli- tai tekoälymallin. Näin yritys voi hyödyntää Adeonan kanssa muillakin yrityksen liiketoiminta-alueilla hyväksi havaittua kielimallia.  

Pdf-dokumenttien lukeminen

Ensimmäinen versio Adeona PIM -järjestelmän tekoälypohjaisesta pdf-dokumenttien lukemisen ja analysoinnin toteuttavasta moduulista on tehty elintarvikeyhtiö Saarioiselle. Saarioiselle elintarvikkeiden spesifikaatioiden tarkistaminen ja hyväksyminen on tärkeä ja pakollinen työvaihe. Tätä työvaihetta tehostetaan Adeona PIMin kyljessä olevalla tekoälymoduulilla. Tekoälyn avulla rutiininomaiset tehtävät vähenivät, asiantuntijatyö tehostui ja prosessi nopeutui merkittävästi. Lisäksi palvelu paransi sekä tuotteiden laatua että turvallisuutta.  

Kyseessä on omalla käyttöliittymällä varustettu moduuli, joka osaa tulkita, ja analysoida pdf-muotoisia tuotetietodokumentteja. Se osaa verrata ja ottaa kantaa annettuihin viite- tai raja-arvoihin sekä tallentaa tiedot rakenteellisessa muodossa. 

Lue tarkemmin Saarioisen arkea merkittävästi auttaneesta ratkaisusta: Asiakastarina – Saarioinen

How to PIM -videolla Patrik ja Kim kertovat, miten tekoälyä voi hyödyntää kaupallisen tuotetiedon hallinnassa.
Katso video tästä: Tekoälyn hyödyntäminen PIM-järjestelmässä.