Etra

Poikkeuksellisen laajan tuotevalikoiman hallinta vaatii tuekseen toimivan järjestelmäkokonaisuuden. Etrassa on tehty paljon työtä sen eteen, että tuotetieto on asiakkaiden saatavilla oikeanlaisena ja laadukkaana. Adeona PIMin avulla tuotetiedot päivitetään ja julkaistaan tehokkaasti eri kanaviin.

Etra on suomalainen teknisen kaupan erikoisliike, jonka 47 Megacenterin ketju muodostaa Etola-Yhtiöiden valtakunnallisen jakeluverkoston. Suomen lisäksi Etra toimii myös Virossa ja Ruotsissa. Etran valikoimassa on satoja tuhansia teknisen kaupan tuotteita, joiden tietoja ylläpidetään ja rikastetaan keskitetysti Adeona PIM -järjestelmässä.

palveluvarastoratkaisut

Tuotetietojen keskitetty hallinta tarkoittaa, että tarvittava tieto saadaan entistä nopeammin sekä asiakkaiden että oman organisaation hyödynnettäväksi. Etralla suurten tietomäärien käsittelyn useassa eri kanavassa mahdollistaa pitkälle automatisoitu, saumaton tiedonsiirto Digian toiminnanohjausjärjestelmän ja Adeona PIMin välillä. Tarkkaan harkitun tietomallin ja kullekin tiedolle määritellyn master-järjestelmän lisäksi tietomassan käsittelyssä auttaa integraatiorajapinta, joka yhdistää ERPin ja PIMin tiedot ja jonka kautta kaikki Etran tuotetieto voidaan julkaista tarvittaviin kanaviin nopeilla päivityssykleillä.

”Tuotetieto on meillä tärkeä osa liiketoimintaa; teemme tarvikekauppaa ja asiakkaita on paljon. Haluamme palvella asiakkaitamme niin, että tuotteidemme tiedot ovat mahdollisimman laajasti saatavilla”, kertoo Etola-Yhtiöiden toimitusjohtaja Mikael Etola.

Paljon tuotteita, paljon tietoja, paljon julkaisukanavia

Etralla tuotetietoja on paljon: ERP:ssä on noin 500 000, PIMissä 200 000 ja verkkokaupassa 150 000 nimikettä. Etralla on omat verkkokaupat Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Tuotetietoja julkaistaan verkkokaupan lisäksi useaan muuhun kanavaan, kuten myyjien Ote-työkaluun sekä Etran mobiiliapplikaatioon. Lisäksi sovellusarkkitehtuurista löytyy integraatioita useisiin muihin aineistopankkeihin ja sovelluksiin, esimerkiksi RT-tuotetietoon sekä palveluvarastoihin.

Etraa pidetään teollisuustarvikealan tietopankkina, yrityksen verkkokauppa on saanut todella hyvän vastaanoton. Etrassa on panostettu siihen, että tuotetieto löytyy asiakkaille oikeanlaisena ja laadukkaana. Tehokkuutta on saatu lisättyä, kun tuotteiden löydettävyys on esimerkiksi tuotenumeroiden, qr- ja viivakoodien avulla parantunut; näin tilaukset voidaan käsitellä nopeammin kuin ennen.

Aikanaan oli iso muutos, kun tuotteet ja niihin liittyvät tiedot vietiin ensimmäisen kerran verkkoon. Ennen sitä asiakkaille viestittiin painettujen tuotekatalogien kautta. Digitaalinen kaupankäynti on kasvava liiketoiminta-alue ja jos jokin tuote ei ole verkossa asianmukaisilla tiedoilla, niin kauppaa ei voi tehdä. Jotta verkkokauppa toimii hyvin ja palvelee asiakkaita sujuvasti, täytyy tuotetietojen olla taustalla kunnossa. Tämän PIM mahdollistaa; PIMin avulla tiedot päivitetään nopeasti asiakkaiden saataville”, jatkaa Mikael Etola.

Adeona Sales Tool -julkaisuautomaatio tärkeässä roolissa

Verkkonäkyvyyden lisäksi asiakaskohtaiset tuotekatalogit ja hinnastot ovat Etralle merkittävä kaupankäynnin apuväline. Sales Tool -julkaisuautomaation avulla päivitettävät asiakaskohtaiset tuotevalikoimaluettelot syntyvät tehokkaasti, kun kaikki tuotetiedot löytyvät keskitetysti PIM-järjestelmästä. Sähköinen tuoteluettelo tukee myös perinteistä myyntiä.

Sales Tool julkaisun asetukset
Luettelon asetusten valikointia.

Adeona Sales Tool -julkaisuautomaation avulla tuotetaan lisäksi hintalappuja, hyllynreunaetikettejä, kuvallisia tarjouksia ja erilaisia valikoima-exceleitä. Sales Tool hakee reaaliaikaisesti esimerkiksi tarjouksen valikoiman tai asiakaskohtaiset hinnat ERPistä. Kaikki julkaisut voidaan tehdä ERPin tarjous- tai asiakaskohtaisilla hinnoilla tai ilman.

“Aiemmin emme pystyneet tekemään asiakaskohtaisia tuoteluetteloita. Nyt Sales Tool mahdollistaa meille automaattisesti haluttujen tuoteluettelojen luonnin nopeasti ja asiakaskohtaisesti. Asiakaskohtaiset tuoteluettelot koetaan henkilökohtaisena palveluna.”
Adeona Sales Toolin avulla luotu tarjous.

Tuotekehitykseen osallistumalla saa vaikuttaa ohjelmiston käytettävyyteen

Etra on osallistunut Adeona PIMin tuotekehitykseen ja päässyt näin vaikuttamaan ohjelmiston käytettävyyteen omasta näkövinkkelistään. Tätä kautta omia prosesseja on voitu tehostaa. PIM-järjestelmän avulla nähdään, millä tasolla oma tuotetieto on. Myös toimittajien data saadaan yhä automaattisemmin siirtymään järjestelmästä toiseen. Verkkokaupan kehittyessä kävijämäärät Etran verkkosivuilla ovat kasvaneet tasaisesti jo yli kymmenen vuoden ajan.

”Näemme etuna, että voimme vaikuttaa Adeona PIMin kehitykseen. Etra haluaa ylipäätään panostaa digitalisaatioratkaisuissa pitkäaikaisiin kumppaneihin. Yhteistyötä Adeonan ja Digian kanssa on hyödynnetty jo yli 15 vuoden ajan. Suomalaiset tietojärjestelmät ja suomalainen tuotekehitys takaavat sen, että liiketoimintatarpeisiin saadaan tukea erilaisten järjestelmien avulla.”

Keskitetyn tuotetiedonhallinnan hyödyt Etralle

  • Tehostaa toimintaa ja raportointia.
  • Mahdollistaa nopeat päivityssyklit kaikkiin julkaisukanaviin.
  • Mahdollistaa nopeat strategiset muutokset.
  • Yhtenäinen tuotetieto kaikissa kanavissa parantaa asiakaskokemusta.
  • Tuotteen kulku markkinoille on nopeampaa.
  • Suuren tietomäärän ylläpito on kustannustehokasta, kun manuaalisia työvaiheita on automatisoitu.
  • Sales Toolilla laadittavat asiakaskohtaiset julkaisut ovat merkittävä erottautumistekijä.


Etra Oy on suomalainen teknisen kaupan erikoisliike, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman teollisuustuotteita ja palveluita. Tutustu Etran toimintaan tarkemmin osoitteessa www.etra.fi

Lue myös