PIM-esiselvitys kartoittaa tarpeet ja hyödyt

Mietitkö, mahtaisiko PIM kaupallisen tuotetiedonhallinnan järjestelmä sopia teidän tarpeisiinne? Miten PIM muuttaa tuotehallinnan arkea ja millaista tekeminen käytännössä on?
PIM-esiselvityksessä kartoitetaan yrityksenne tarpeet, nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri ja arvioidaan, miten suuri hyöty PIMistä teille olisi.

 

Miksi esiselvitys kannattaa tehdä

PIM esiselvitys on kuin PIM-koeajo: kevyt ja nopea tapa kokeilla ja todentaa hyödyt. Siinä otetaan huomioon yrityksen tavoitteet, tämänhetkiset haasteet ja mietitään myös, kuinka PIM sopisi yrityksen jo olemassa oleviin järjestelmiin.

Mikäli esiselvityksen jälkeen halutaan lähteä jatkoprojektiin eli päätetään ottaa PIM-järjestelmä käyttöön, voidaan kaikkea esiselvityksen tietoa hyödyntää käyttöönottoprojektissa, mikä luonnollisesti nopeuttaa hanketta.

Katso lisää videolta: How to PIM – Tuotetiedonhallinnan konsultointi

Adeona PIMiä käyttävät ovat kertoneet tuotetietoon käytetyn ajan putoavan puoleen. Tuotetiedon laatu syvenee ja vastuullisuusvaatimuksiin on helppo vastata. Asiakkailta tuleviin lisätarpeisiin voi myös reagoida nopeasti. PIMin avulla tuotetietoprosessia voidaan yhdenmukaistaa ja nopeuttaa merkittävästi. PIMin avulla mm. tuotehierarkiat ja kategoriat on helpompi rakentaa, lisäksi kieliversioiden ylläpito sekä julkaisujen kanavointi on ketterämpää. Keskitetty tuotetiedonhallinta parantaa myös tuotetietojen ajantasaisuutta, mikä näkyy säästönä työajassa ja sujuvampana asiakaspalveluna.

 


Vieser teki esiselvityksen ennen PIM-järjestelmän käyttöönottoa

 

Kotimainen perheyritys Vieser valmistaa ja myy lattiakaivoja ja niihin liittyviä ratkaisuja. Yrityksessä havaittiin tarve tehostaa tuotetiedonhallintaa, koska tuotetietoa pidettiin yllä monessa eri paikassa ja usealla eri kielellä. Tuotteiden avaamiseen ja päivittämiseen kului paljon aikaa, koska se piti tehdä eri järjestelmiin moneen kertaan. Niinpä yritys päätti tehdä esiselvityksen, jossa havainnoitiin koko tuotetietoprosessia eri kohtauspisteineen.

”Esiselvityksessä tuli tarkasteltua hyvin, missä kaikkialla meillä on tuotetietoa, mitä kaikkea me sillä teemme ja mihin tietoa viedään”, kertoo Senior Product Manager Jaana Honkonen.

Esiselvitysprojekti tehtiin perusteellisesti: mietittiin olemassa olevat haasteet, huomioitiin eri järjestelmät, tarkennettiin tavoitteet ja tehostamistarpeet tuotetiedonhallinnalle. Esiselvityksen tuloksena nähtiin, kuinka prosesseja voisi PIMin avulla parantaa, hyödyt konkretisoituivat ja miten hankkeessa kannattaisi edetä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä ja suosittelemme esiselvitystä kyllä kaikille, jotka harkitsevat PIMiä. Pystyimme hyödyntämään esiselvityksen tiedot varsinaisessa käyttöönotossa: kun PIM oli pystytetty ja tuotetietomallia jo perustettuna, niin käyttöönotto pääsi vauhdilla liikkeelle”, jatkaa Honkonen.

 

Esiselvitysprojektin hinta 5.000 Eur

Adeona PIM-esiselvitys on paketoitu seuraavasti:

  • Nykyisen tuotetietomallin läpikäynti ja näkemys tuotetiedon organisoinnista
  • Arvio PIMin soveltuvuudesta muuhun järjestelmäarkkitehtuuriin
Tuotetiedonhallinnan esiselvitys