Asiakaskokemus ja vastuullisuus tuotetiedonhallinnan keskiössä

Tuotetiedonhallinnan merkitys nousi esiin Tutkimustoimisto Vastakaiun toteuttamassa Kaupallisen tiedonhallinnan nykytila ja tulevaisuus Suomessa -tutkimuksessa. Yksi selkeimmistä tutkimuksessa esiin nousseista teemoista on halu parantaa asiakkaan ostokokemusta.