Mitä PIM-barometri 2023 kertoo?

Vastaajien mukaan tuotetiedonhallinnan merkitys menestystekijänä on kasvanut, koska kaupallisen tiedon ajantasaisuuden ja oikeellisuuden tärkeys on lisääntynyt.