Adeona PIM 2023.4.0 versiopäivitys

Yhtenä tärkeimmistä uusista ominaisuuksista tässä versiopäivityksessä on lisätty mahdollisuus suodattaa tuote-/kategoriaeditorissa näkyviä attribuutteja valittujen kriteerien mukaan.

Adeona PIM 2023.4.0 versiopäivitys tuo mukanaan monia arkea helpottavia uudistuksia ja parannuksia. Päivityksen uudistuksilla ei ole vaikutusta Adeona PIM REST API -rajapinnan käyttöön. Versiopäivitys ei näin ollen tuo API-muutoksia, jotka vaikuttaisivat esimerkiksi verkkokauppaintegraatioiden toimivuuteen.

Tuote-/kategoriaeditorinäkymä: mahdollisuus suodattaa attribuutteja

Yhtenä tärkeimmistä uusista ominaisuuksista tässä versiopäivityksessä on lisätty mahdollisuus suodattaa tuote-/kategoriaeditorissa näkyviä attribuutteja valittujen kriteerien mukaan. Käyttäjä voi valita, haluaako nähdä näkymässä esimerkiksi vain sellaiset attribuutit, jotka on schemalla määritetty pakollisiksi ja joista puuttuu arvo tai haluaako nähdä näkymässä vaikkapa vain ne attribuutit, joille on täydennetty arvo.

Mikäli Adeona PIMissä on määritettynä rikastusastemittareita (enrichment score), voi käyttäjä suodattaa attribuuttinäkymää mittareissa käytettyä attribuuttivalintaa käyttäen. Voit yhdistää filttereitä ja suodattaa näkyviin esim. tietyn rikastusastemittarin attribuutit, joista puuttuu arvo.

Tuote-/kategoriaeditorinäkymä: lisätty pikanavigointivalikko Tab -välilehtiin

Attribuuttisuodatusmahdollisuuden lisäksi tuote-editorinäkymässä on nyt mahdollista valita haluttu Tab -välilehti valikosta ja siirtyä suoraan valitulle välilehdelle. Tämä parannus on erityisen hyödyllinen niissä Adeona PIM -ympäristöissä, joissa attribuutit on jaoteltu useille eri välilehdille siten, että kaikkia välilehtiä ei ole näkyvissä editorinäkymässä.

Table View -näkymään uusia sarakkeita

Table View -näkymässä on nyt mahdollista valita sarakkeeksi tuotteen created- ja modified-aikaleimat sekä Assortment (eli isätuote) variaatiotuotteelle. Nämä tiedot voi myös viedä Exceliin, jos valitsee “Single sheet export” -vaihtoehdon.

Schema-editorin attribuuttihakuun ja attribuuttien järjestelyyn parannuksia

Versiopäivityksen jälkeen käyttäjä voi schema-editorissa hakea attribuuttia sanahaulla tai filtteröidä attribuutteja niiden scopen (tuote/kategoria), PIM tabin tai attribuutti-tagin perusteella. Attribuutteja voi schema-editorissa järjestellä nyt drag & drop -toiminnon lisäksi myös cut & paste -toiminnolla.

Parannuksia tiedostojen linkitykseen tuote-editorinäkymässä

Tiedostojen lisäämiseen tuote-editorinäkymässä on tehty kaksi parannusta:

  • Uusi New files -välilehti
    • Viimeisimmät viiden päivän sisään Files-osioon lisätyt tiedostot näkyvät tässä näkymässä.
  • Browse-välilehden oletuskansio
    • Mikäli tiedostoattribuutille on määritetty oletustallennuskansion id (“Default upload folder id”) attribuuttityyppien hallinnassa, näytetään tässä näkymässä oletuksena ko. kansion sisältämät tiedostot.