Adeona PIM test environment screenshot

Adeona PIM versiopäivitys 2023.1.0

Adeona PIM:in versiopäivitys 2023.1.0 toi useita uusia toiminnallisuuksia, esimerkiksi Smart Importin sekä uudet, konfiguroitavat rikastusastemittarit.

Adeona PIM versiopäivitys 2023 1.0 toi mukanaan Smart Importin ja konfiguroitavat rikastusastemittarit.

Smart Import templates 

Smart Importin avulla voi määrittää Excel import -pohjia, joiden avulla voidaan automatisoida tuotepäivitykset esimerkiksi eri toimittajien Excel-aineistoista. 

Ennakkoon määritettyihin Smart import -pohjiin voi esimerkiksi mäpätä tavarantoimittajan datan Adeona PIM -kenttätunnisteisiin ja huomioida konversiot vaikkapa grammoista kiloiksi. Näitä pohjia käyttäen voi tuoda Adeona PIM -järjestelmään suoraan tietomalliin sopivaa tuotetietoa.

Lähdetiedoston, jolta tietoa tuodaan, ei tarvitse sisältää Adeona PIM -tuotekoodia, vaan yhdistävänä tekijänä voidaan käyttää mitä tahansa yksilöivää tunnistetta, jolla tuotetiedot voi kohdistaa oikeaan tuotteeseen. Tunnisteena voi näin käyttää esimerkiksi GTIN-koodia tai sähkönumeroa. 

Smart importin voi tarvittaessa myös automatisoida siten, että toiminnallisuus lukee määritetyt lähdetiedostot SFTP-kansiosta ajastetusti. 

Smart Import on lisämaksullinen Add-on -toiminnallisuus, joka asennetaan asiakkaille tilauksesta.

Konfiguroitavat rikastusastemittarit (Enrichment Scores) 

Rikastusastemittari osoittaa, kuinka paljon kullakin tuotteella on määritettynä attribuuttien arvoja ja miten suuri osa pakollisista kentistä on täydennetty. Viimeisimmän versiopäivityksen myötä mittarit voi määrittää asiakkaan tarpeen mukaan, eli Adeona PIM:issä on siis mahdollista seurata esimerkiksi vain suomenkielisten markkinointitietojen rikastusastetta tai vain ERP-tietojen rikastusasteen seuranta. 

Rikastusastemittareita voi olla useampia ja niihin on mahdollista määrittää kieliversioitavuudet. Pääkäyttäjät voivat määrittää tarvittavat mittarit Adeona PIM -käyttöliittymässä ja mittareista voi valita kaksi suosikkia näkyviin tuotesivulle graafin muodossa. Lisäksi tuotteita on mahdollista etsiä ja suodattaa rikastusastemittareihin perustuen.

Saat lisätietoa näistä ja muista Adeona PIMin ominaisuuksista ottamalla meihin yhteyttä.