Asiakastyytyväisyys-tutkimuksen vastauksista ideoita kehitykseemme

Teimme asiakastyytyväisyystutkimuksen lokakuussa. Vastausprosentti oli noin 20 % - suuri kiitos kaikille vastanneille arvokkaista näkemyksistä! Tutkimuksen vastauksissa oli paljon kiittävää palautetta ja kehitysideoitakin löydettiin.

Tutkimuksen vastausten perusteella Adeonan tiimiä arvostetaan erityisesti seuraavissa asioissa: asiointi kanssamme on mieluista, alan osaaminen on erinomaista, toiminta on joustavaa, ongelmatilanteet käsitellään hyvin ja lupaukset pidetään.

Paljon kiitosta sai myös ystävällinen asiakaspalvelumme, ketteryys ja iloinen asenne. Lisäksi kommenteissa arvostettiin mm. kotimaista järjestelmää, lämminhenkistä ja henkilökohtaista otetta, josta tulee olo, että asiakasta aidosti kuunnellaan. Suositteluindeksi NPS on tämän kyselyn vastausten perusteella 59, mikä on hyvää tasoa.

”Halu auttaa löytämään ratkaisu nopeasti ja halu kehittää tuotetta sekä palvelua paremmaksi. Into ja ilo näkyy palvelussa!”
– Asiakaspalaute kysymykseen ’Mikä erottaa Adeonan muista alan toimijoista’.


Kehitysideoita saimme mukavasti. Osa ideoista on jo otettu työn alle ja lopuista teemme tarkemman suunnitelman jatkoa varten: mitä voimme toteuttaa melko nopealla aikataululla ja mitkä asiat vaativat hieman enemmän mietintää.

Yksittäisiä asiakkaiden vastauksista nousseita kehityskohteita olivat mm. seuraavat toiveet: mobiiliversio Adeona PIMistä, helppo online-palautekanava ja nopeammat vastausajat. Yhdessä palautteessa oli toive myös kehitystiekartan pidemmän tähtäimen näkymistä.

Kehitysideoita käydään yleensä melko syvällisestikin läpi järjestämissämme Adeona Community -työpajoissa, joihin asiakkaamme ovat tervetulleita keskustelemaan muiden Adeona PIM -käyttäjien kanssa noin kolme kertaa vuodessa. Viimeisin työpajamme järjestettiin 26.10. ja seuraava on keväällä. Näissä työpajoissa asiakkaillamme on hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä uusia ominaisuuksia priorisoidaan tuotekehityksessä.

Kiitämme kyselyyn osallistuneita palautteista ja vastausten määrän perusteella teemme lahjoituksen MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle. Jatkossa aiomme kysyä tasaisin väliajoin suositteluhalukkuutta varmistaaksemme, että kehitymme asiakastyössämme oikeaan suuntaan.