Kaupallisen tuotetiedon hallinnan tila Suomessa 2024 – tulokset valmiina

Tulokset vuoden 2024 barometrista on nyt julkaistu. Barometrin päätavoitteena on selvittää, millainen merkitys tuotetiedonhallinnalla on yritysten liiketoiminnalle nyt ja lähitulevaisuudessa. Voit ladata tutkimusraportin sivuiltamme.

Olemme tehneet neljännen kerran tutkimuksen kaupallisen tuotetiedon hallinnan tilasta Suomessa. Vuoden 2024 barometrin tuloksiin paneuduttiin 16.5. järjestetyssä webinaarissamme. Tuloksia esittelivät ja analysoivat Tutkimustoimisto Vastakaiku Oy:n toimitusjohtaja Katariina Tenhunen ja Adeonan toimitusjohtaja Patrik Palatz.

Muutamia huomioita tämän vuoden tutkimuksen vastauksista:

  • Vain 15 % vastaajista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä yrityksen tuotetiedonhallinnan nykytilaan.
  • 93 % vastaajista pitää tuotetietoa yritykselle kriittisenä menestystekijänä. Tästä huolimatta lähes 45 % yrityksissä tuotetiedonhallinnalla ei koeta olevan strategista roolia. Lisäksi vain 32 % vastaajista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tuotetiedonhallinnan johtamiseen yrityksissä.
  • Tyytyväisyys tuotetiedonhallinnan tilaan on kasvanut niissä yrityksissä, joissa PIM-järjestelmä on käytössä, ja laskenut yrityksissä, joissa PIM-järjestelmää ei ole käytössä.
  • Tutkimukseen vastanneet arvioivat, että tuotetiedon laatua ja sisältöä koskevat vaatimukset ja odotukset tulevat kasvamaan.
  • Vastuullisuustekijöiden merkitys on jatkanut kasvuaan, vastuullisuusviestinnän merkitys tulee korostumaan tuoteviestinnässä ja vastuullisuusvaatimusten odotetaan edelleen merkittävästi kasvavan.
  • Lainsäädännön muutosten vaikutukset ja erilaisten sertifikaattien tarve heijastuu myös tuoteviestintään mm. vastuullisuuteen, hiilijalanjälkeen, energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen.


Vastaajien näkemyksen mukaan tuotetiedonhallinta luo kilpailuetuja, on erottautumistekijä ja tukee kasvua, jos tuotetiedonhallinta nähdään yrityksessä strategisessa roolissa. Strategisuus näkyy myös tavassa, miten tuotetiedonhallintaa systemaattisesti kehitetään. Vastaajat arvioivat myös, että kaupankäynti digitaalisten kanavien kautta tulee kasvamaan vielä merkittävästi, mikä edelleen lisää tuotetiedon kattavuuden tarvetta.

PIM-tutkimukseen liittyvät materiaalit löytyvät alla mainitulta sivulta! Voit katsoa webinaarin tallenteen ja ladata tutkimustulokset käyttöösi. Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa, teemme lähiaikoina nostoja tutkimuksesta some-kanavissamme.