Knorring halusi PIM-järjestelmäksi valmiin ratkaisun

Knorring on lähtenyt digitalisaatioon reippailla uudistuksilla. Tuotetieto on liiketoiminnan keskiössä, joten yritys halusi tuotetiedonhallintaan valmiin ratkaisun: kaupallisen tuotetiedon ylläpito ja rikastaminen tapahtuu jatkossa Adeona PIMissä.

Teknisen tukkukaupan perheyritys Knorring Oy Ab tuottaa ratkaisuja valmistavalle teollisuudelle ja julkiselle sektorille laajalla tuotevalikoimalla. Yritys on perustettu jo vuonna 1890, ja sitä voidaankin pitää teknisen tukkukaupan uranuurtajana Suomessa.

Yritys lähti pari vuotta sitten kartoittamaan järjestelmäarkkitehtuuriaan, koska oli tiedostettu tarpeita uudistukseen. Taustatyönä selvitettiin tarpeet ja nykytila sekä mitä vaihtoehtoja tarjolla olisi. Taustaselvityksen jälkeen todettiin, että uutta järjestelmäarkkitehtuuria voidaan miettiä puhtaalta pöydältä.

”Kaikki digitaalisuuteen ja niihin liittyvät prosessit ovat työn alla”, kertoo Knorringin koko isoa digitalisaatiohanketta vetävä projektipäällikkö Eemi Karhu.

Knorring päätyi ratkaisuissaan laajoihin uudistuksiin: päätettiin rakentaa monitoimittajaympäristö, jossa ERP:ksi ja asiakkuudenhallintajärjestelmäksi valikoitiin Microsoft, PIM-toimittajaksi Adeona ja integraatioalustaksi Workato, joka välittää tietoa eri järjestelmien välillä. Lisäksi Saleor valittiin verkkokauppa-alustaksi.

”Tarkoitus olisi olla valmista alkuvuonna 2025 – ainakin niin, että verkkokauppa olisi toiminnassa. Tällä hetkellä PIM on meillä jo käytössä ja seuraavaksi implementoidaan ERP ja asiakkuudenhallintajärjestelmä” jatkaa Karhu.

PIM-ratkaisun valinnassa Knorringilla tiedostettiin, että tuotetieto on yrityksen liiketoiminnan keskiössä, joten sen täytyy olla laadukasta, oikean muotoista ja palvella käyttäjiä. Knorring toimii jälleenmyyjänä asiantuntijakulmalla. Yrityksellä on paljon toimittajia Euroopassa ja muissa maissa: heiltä saadaan kattavasti tuotetietoa ja aineistoa. Asiakkailla ja kumppaneilla puolestaan on paljon tarpeita tuotetiedolle. Tämän vuoksi oli selvää, että tuotetiedolla on oltava oma järjestelmä, joka on suunniteltu nimenomaan tuotetiedon tarpeisiin ja käyttöön.

Knorring on PIM-ratkaisua miettiessään huomioinut myös prosessinäkökulmat: kuka tuotetietoa tuottaa, kuka sitä käsittelee ja mistä tieto saadaan.

”Saamme paljon tuotetietoa toimittajilta, meille on tärkeää saada tieto siirrettyä yhteneväisesti yhteen järjestelmään. Toki jos yrityksellä on omaa valmistusta tai tuotteen elinkaaren hallintaa, voivat tarpeet olla erilaiset”, kertoo Karhu.

”Meillä PIM-ratkaisun valinnassa korostui tuotetiedon tuontiprosessi eli mikä järjestelmä vastaa siihen tarpeeseen, kun tuotetietoa tuodaan toimittajilta. Tärkeää oli myös se, että valittava järjestelmä tukee toisten järjestelmien toimintaa ja istuu kokonaisarkkitehtuuriin parhaiten. Pitää myös miettiä, tarvitaanko räätälöintiä. Me Knorringilla halusimme ratkaisuksi valmiin tuotteen, jossa on toimivat prosessit.”