Tuotetiedon hallinnan tila 2024 – vastaa kyselyyn!

Selvitämme Tutkimustoimisto Vastakaiku Oy:n kanssa kaupallisen tuotetiedonhallinnan tilaa Suomessa - nyt jo neljättä vuotta peräkkäin. Tänä vuonna barometrin painopisteinä ovat mm. tekoälyn hyödyntäminen, vastuullisuus ja lainsäädännön muutosten vaikutukset tuotetietojen hallinnassa.

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten tuotetiedon hallinta vaikuttaa muun muassa myyntiin sekä asiakaskokemukseen ja mitkä asiat ovat muuttuneet viime vuodesta. Lisäksi tutkimuksessa kysytään, kuinka tavoitteellista tuotetiedonhallinnan johtaminen on. Aiempien vuosien tutkimustulokset ovat kuvastaneet erinomaisesti kaupallisen tuotetiedonhallinnan arkea suomalaisissa yrityksissä ja antaneet suuntaa kehityksestä.

Kaikkien tuotetiedonhallinnan ammattilaisten näkemys on oleellista, jotta tutkimustulokset olisivat kattavat ja antaisivat oikean kuvat tuotetiedonhallinnan tilasta Suomessa. Toivommekin, että mahdollisimman moni tuotetietojen kanssa työskentelevä vastaisi huhtikuun aikana anonyymisti noin viiden minuutin mittaiseen kyselyyn. Näin pystyy myötävaikuttamaan siihen, että tutkimuksesta saadaan laaja-alaista ja täsmällistä tietoa.

Jokaisesta vastauksesta lahjoitamme aiempien vuosien tapaan euron MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle. Kaikki vastaajat saavat halutessaan myös tutkimuksen tulokset käyttöönsä, jolloin he pääsevät hyödyntämään niitä omassa organisaatiossaan.