Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025

Uusi rakentamislaki astuu Suomessa voimaan 1.1.2025, ja se edellyttää ilmastoselvityksen toimittamista rakennusluvan saamiseksi. Käytännössä kaikki rakennusalan tuotteita toimittavat tahot joutuvat ilmoittamaan hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitietoja tuotteistaan vuoteen 2025 mennessä.

Rakennusalan tuotteille ilmoitettava jatkossa hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Uuden rakentamislain mukaan “uuden rakennuksen tai rakentamislupaa edellyttävän laajamittaisesti korjattavan rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki on raportoitava rakentamislupaa varten tehtävässä ilmastoselvityksessä”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viimeistään vuoden 2025 alusta lähtien kaikkien rakennusalan tuotteita toimittavat yritykset joutuvat ilmoittamaan ilmoittamaan hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitietoja tuotteistaan.

Suomessa SYKE (Suomen ympäristökeskus) ylläpitää rakentamisen päästötietokantaa, https://co2data.fi -palvelua. Palvelussa ylläpidetään Suomessa käytössä olevien rakennustuotteiden sekä rakentamisen prosessien ja palveluiden keskimääräisiä päästötietoja. COdata.fi -palvelun tavoitteena on yhdenmukaistaa rakennusten koko elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten laskentaa – ja edistää siten vähähiilistä rakentamista. Palvelu tarjoaa GWP-arvot (Global warming potential CO2-arvot) eri tyyppisille tuotteille (esim. Led-valaisin: https://co2data.fi/rakentaminen/#fi_id7000000490), joita voi käyttää uuden rakennuslain vaatiman ilmastoselvityksen laskennassa.

STK (https://www.sahkonumerot.fi/)  ja LVI-info (https://www.lvi-info.fi/) ovat jo lisänneet tuotetietostandardiinsa ”Ympäristötiedot” -osion. Tuotetietokantaan voi syöttää halutessaan vain codata.fi-palvelun tunnisteen (esim. 7000000490, jos kyseessä on LED-valaisin), ja id:n perusteella STK:n ja LVI-infon tietokanta hakee codata.fi:stä GWP-arvot. GWP-arvot voi syöttää myös suoraan, jos haluaa käyttää itse laskettuja arvoja codata:n keskimääräisten arvojen sijaan. Katso lisää: Tuotetiedot ja ympäristötiedot

Myös Rakennustieto-palveluun on jo mahdollista syöttää GWP-arvoja.