Orient Occident

Adeona-järjestelmä on keskeinen osa Orient Occidentin tuotetietohallintaa. Adeona rikastaa tuotetiedot lisäämällä tuotteiden tekniset tiedot, hoito-ohjeet, asennusohjeet ja paloturvaluokat – kaikki mitä sisustamisen ammattilaiset tarvitsevat.

Tuotetietojen hallinnan oli käytävä läpi iso muutos, kun Orient Occidentin verkkokauppa uudistui. Apuun tuli Adeona PIM-ohjelmisto. Ilman Adeonaa tuotteiden laadukas esittely digitaalisessa maailmassa olisi lähes mahdotonta. Adeona ja Orient Occident ovat tehneet yhteistyötä muutoksen eteen nelisen vuotta.

”Yhteistyön helppous yllätti, sillä ohjelmistohankkeet eivät ole helpoimmasta päästä yrityksen uudistuksia”

Tuotetiedonhallinnan rooli

”Tuotetiedon hallinnalla on tärkeä rooli, koska maailma on muuttunut digitaaliseksi myös fyysisten tuotteiden ympärillä. Haluamme kertoa tuotteidemme hyvistä ominaisuuksista, esimerkiksi neuvoa, miten huollat verhoilukangasta”, kertoo Orient Occidentin talousjohtaja Ilkka Laanti ja jatkaa:

”Verkkokaupassamme on 50 000 tuotetta, joten olisi aivan mahdotonta hallita näin suuren tuotemäärän tietoja ilman Adeonan tyyppistä järjestelmää.”

Ennen yhteistyötä Adeonan kanssa emme hallinneet tuotetietoja, vaan rakensimme ne vaivalloisesti ERP-järjestelmässä. Adeonan mukaantulon jälkeen kaikki digitaalinen ja tekninen tieto pystytään tekemään yhdessä samassa paikassa.”

Vaivatonta tiedonsiirtoa

Adeona PIM -järjestelmä on nykyisin keskeinen osa Orient Occidentin tuotetietohallintaa. Adeona rikastaa tuotetiedot lisäämällä tuotteiden tekniset tiedot, hoito-ohjeet, asennusohjeet ja paloturvaluokat – kaikki mitä sisustamisen ammattilaiset tarvitsevat.

Systeemimme toimii kuin pyhä kolminaisuus: meillä on tuotetietojen master-tiedot toiminnanohjausjärjestelmässä, sitten Adeona rikastaa tiedot. Kun asiakas tilaa tuotteen verkkokaupassamme, tilaus valuu suoraan meidän toiminnanohjausjärjestelmäämme. Tieto kulkee siis koko ajan järjestelmien välillä ilman, että meidän tarvitsee tehdä mitään.”

Tukkukauppias voi halutessaan tehdä tilauksen verkkokaupasta, mikä helpottaa tilausprosessia. Kaikki tuotetiedot, hinnastot ja nimikkeet tulevat rikastettuina Adeonan kautta. Lisäksi Adeona Sales Toolia käytetään tarjousten, tuotekorttien ja hinnastojen julkaisemiseen muutamalla napin painalluksella.

Yhdenmukainen tieto tarjouksissa, hinnastoissa ja verkkokaupassa

Yrityksen tarjousprosessi on muuttunut täysin. Orient Occident tuottaa yhdenmukaisia tarjouksia helposti ja nopeasti. Kaikki tieto menee yhtenäisenä sekä tarjouksiin, hinnastoihin että verkkokauppaan.

Adeona-järjestelmä on tuonut myös taloudellista hyötyä:

”Työ on organisoitu uudelleen. Samalla henkilömäärällä meillä tehdään huomattavasti enemmän kuin ennen”, sanoo Ilkka Laanti tyytyväisenä.
”Canterin porukka on todella ammattitaitoista ja osaavaa. He ymmärtävät asiakkaan tarpeet ja heillä on aikaa silloin, kun sitä tarvitaan. Ilman heidän apuaan tätä projektia ei olisi saatu maaliin. Yhteistyön helppous yllätti, sillä ohjelmistohankkeet eivät ole siitä helpoimmasta päästä yrityksen uudistuksia.”

Haasteet ennen ratkaisun käyttöönottoa:

 • Tuotetiedonhallintaan liittyi paljon päällekkäistä työtä ja siihen meni paljon aikaa ja resursseja
 • Tarjousten teko oli työläs prosessi, joka vaati runsaasti manuaalista työtä
 • Epävarmuus ajantasaisesta tuotetiedosta eri materiaaleissa ja kanavissa

Käyttötavat:

 • Keskitetty kaupallisen tuotetiedon hallinta
 • Keskitetty aineistonhallinta suorassa yhteydessä tuotehallintaan
 • Tuotetiedot automatisoidusti verkkokauppaan
 • Tarjousten, hinnastojen ja tuotekorttien julkaisuautomaatio

Saavutetut hyödyt:

 • Taloudellinen hyöty: sama henkilömäärä tekee aiempaa enemmän
 • Työntekijäkokemus: tuotetiedonhallinta on aiempaa tehokkaampaa ja mielekkäämpää
 • Asiakaskokemus: entistä laadukkaampi tuotetieto, joka on helposti asiakkaitten löydettävissä ja hyödynnettävissä
 • Nopeampi asiakaspalvelu: tehostettu tarjousprosessi nopeuttaa tarjousten ja hinnastojen toimittamista asiakkaille
 • Parempi tuotetiedon laatu: tiedot päivitetään vain kertaalleen yhteen paikkaan, josta ne siirtyvät automatisoidusti kanaviin ja materiaaleihin

Orient Occident on satavuotias sisustustuotteita maahantuova tukkukauppa. Se tarjoaa sekä tuotteita että teknisen suunnittelun palveluita. Orient Occident palvelee sisustajia ja jälleenmyyjiä pintamateriaalien, kuten lattioiden, seinien ja sisustuskankaiden valinnassa.

Lue myös