DATE

Monikanavainen myynti ja vaikuttavat tuotekokemukset erottautumistekijöinä

Monikanavainen myynti ja vaikuttavat tuotekokemukset erottautumistekijöinä

Myynti on tänä päivänä asiakas- ja datalähtöistä. Tämä vaatii yrityksiltä hyvin ylläpidettyä tuotetietoa. Laadukas tuotetieto mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen useissa kanavissa kontekstiin ja asiakaskohtaisiin tarpeisiin sopivalla tuotesisällöllä.

Myynti on tänä päivänä asiakas- ja datalähtöistä. Tämä vaatii yrityksiltä hyvin ylläpidettyä tuotetietoa. Monikanavainen myynti ja vaikuttavat tuotekokemukset erottautumistekijöinä, aidosti asiakaslähtöinen myynti ja markkinointi vaativat yrityksiltä asiakasymmärrystä, myynnin esteiden minimointia ja nopeaa reagointikykyä muuttuviin asiakastarpeisiin. Nopea reagointikyky puolestaan edellyttää, että perustat ovat kunnossa. Laadukas tuotetieto mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen useissa kanavissa kontekstiin ja asiakaskohtaisiin tarpeisiin sopivalla tuotesisällöllä.

Missä asiakkaanne kuluttavat yrityksenne tuotetietoa?

Löytyykö sitä verkkokaupasta, myymälöistä, tuotepakkauksista tai myynnin ja markkinoinnin materiaaleista? Ajantasaisen ja yhtenäisen tuotetiedon jakaminen relevantteihin kanaviin voi olla haastavaa, varsinkin jos tiedot tulevat monesta eri lähteestä. 

Usein käykin niin, että tällaisissa tilanteissa tuotetieto eri kanavien välillä on epäyhtenäistä: sosiaalisessa mediassa käytetään vanhentunutta mainoskuvaa, jonka mainostoimisto sattui löytämään, mutta verkkokaupasta löytyy tuote, joka on ihan erinäköinen ja erilaisessa pakkauksessa. Tämä on esimerkki selkeästä myynnin esteestä. 

Miksi yritysten tulisi keskittää tuotetietonsa?

Tuotetiedonhallintaa on mahdollista automatisoida Product Information Management eli PIM-järjestelmällä. PIM-ratkaisut helpottavat kaupallisten tuotetietojen keskitettyä hallintaa, kun tiedot voidaan päivittää eri myyntikanaviin yhdestä paikasta. 

Kun tuotetietoa hallinnoidaan tällaisella alustalla ja julkaistaan kaikkiin niihin kanaviin ja kosketuspisteisiin, joissa asiakkaat tietoa kuluttavat, yritykset pystyvät luomaan parempaa ostamista ja parempaa asiakaspalvelua asiakkaille ja tarjoamaan yhtenäisen tuotekokemuksen asiakkaan koko ostopolun varrella. Sen lisäksi tämä selkeyttää ja virtaviivaistaa huomattavasti myyntiprosessia ja myös nopeuttaa merkittävästi tuotteiden tuomista markkinoille.

Tuotetiedonhallinnan keskittäminen yhteistyöalustoilla auttaa jakamaan tuotesisältöä oikea-aikaisesti eri myyntikanaviin. Tästä on suurta etua jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Parempi tuotetiedon hallinta ei pelkästään luo kilpailuetua, vaan myös kasvattaa yrityksen myyntiä.  

Miten tuotesisältöä ylläpidetään helposti ja tehokkaasti?

Tuotetiedonhallinta ei ole yhden päivän projekti. Suunnitteluun kannattaa ja täytyy käyttää aikaa, jotta pystytään saavuttamaan halutut tavoitteet. Hyvän suunnittelun jälkeen on mahdollista päästä tilanteeseen, jossa itse tuotetiedonhallinnan tekeminen on helppoa ja tehokasta. 

Tehokkaan tuotetiedonhallinnan viisi vaihetta:

  1. Tuotetiedon kerääminen 
  2. Tuotteiden ja tuotetiedon luokittelu 
  3. Tuotetiedon rikastaminen 
  4. Tuotetiedon laatu 
  5. Tuotetiedon jakelu 

Painettujen tuoteluetteloiden painaminen on vähentynyt ja PDF-luetteloiden jakaminen kohderyhmille yleistyy. Adeona Sales Toolin avulla yritykset pystyvät luomaan korkealaatuisia visuaalisia asiakaskohtaisia julkaisuja. Julkaisuhetkellä henkilökunta valitsee oikeat tiedot taustajärjestelmästä. Julkaisuautomaatiossa mahdollistajana toimii tieto, joka on hallitusti yhdessä paikassa, ja tiedon ohjaaminen haluttuihin julkaisukanavoihin erilaisissa käyttötarkoituksessa helpottuu huomattavasti. Tämä on tärkeää sekä asiakkaan osto- ja asiointikokemuksen osalta että yhtenäisen tuotekokemuksen luomisesta. 

Julkaisuautomaation ansiosta työn painopiste siirtyy tiedon hakemisesta ja tarkastamisesta luovaan puoleen. Kone hoitaa tylsät työn rutiinivaiheet, eikä työntekijän tarvitse huolehtia tuotesisällöstä, koska se tuodaan järjestelmän kautta oikeassa ja laadukkaassa muodossa. Tämän tyyppisissä julkaisuprosesseissa työn läpimenoaika on mahdollista lyhentää murto-osaan, verrattuna täysin manuaaliseen toimintatapaan. 

Lue myös