DATE

Tuotetiedonhallinta on strateginen valinta – kaikki lähtee datasta

Tuotetiedonhallinta on strateginen valinta – kaikki lähtee datasta

Digitalisoituvassa myyntikentässä hyvin toteutettu tuotetiedonhallinta tukee yrityksen kasvua ja kilpailukykyä. Tuotetiedonhallinta jää kuitenkin helposti operatiiviselle tai tekniselle tasolle, jolloin siitä ei saada kaikkia hyötyjä irti.

Myynnin digitalisoituminen ei ole enää yritysten oma valinta. Lukuisten tutkimusten mukaan digitaalisten kanavien kautta tapahtuva myynti vähimmillään tuplaantuu seuraavan parin vuoden aikana; koronapandemia kiihdytti muutosta edelleen.

Digitalisoituvassa myyntikentässä hyvin toteutettu tuotetiedonhallinta tukee yrityksen kasvua ja kilpailukykyä. Tuotetiedonhallinta on strateginen valinta, mutta jää usein kuitenkin helposti operatiiviselle tai tekniselle tasolle, jolloin siitä ei saada kaikkia hyötyjä irti.

Kolme tapaa, joilla tuotetiedonhallinta tukee yrityksen kasvua ja kilpailukykyä:
  1. Paremman asiakaskokemuksen tarjoaminen ja mahdollistaminen kohdennetusti eri kanavissa.
  2. Lisää muutosvalmiutta ja ketteryyttä esimerkiksi uusien myyntikanavien nopeaa käyttöönottoa varten.
  3. Parantaa oman toiminnan operatiivista kustannustehokkuutta – voidaan tehdä asioita tehokkaammin.

Riskinä kuitenkin on, että tuotetiedonhallinnan käyttöönotto nähdään enemmän IT-järjestelmän hankintaprojektina eikä strategisena valintana. Mikäli tuotetiedonhallinta ei ole yrityksen johdon agendalla, ja jos tuotetiedonhallinnan prosessien kehittäminen ja sen vastuunjako eivät ole selkeät, on mahdollista, että ne vaikuttavat negatiivisella tavalla yrityksen prosessien muokkaamiseen, mittaamiseen ja johtamiseen.

Tuotetieto voi olla mahdollisuus tai este kilpailukyvylle

Globaalit markkinat kasvavat jatkuvasti ja kilpailutilanteet kiristyvät. Markkinoilla erottautuminen ja oman aseman vahvistaminen sekä parempien asiakaskokemusten tarjoaminen vaatii kilpailukyvyn kannalta erilaisia työkaluja. Näin voimakkaasti kasvavien verkkokauppojen liiketoiminnat luovat pakottavaa tarvetta tuotetiedonhallinnalle.

Jos organisaatiossa ei ole laajempaa ymmärrystä tuotetiedonhallinnasta ja sen merkityksestä, vaan se nähdään yhtenä IT-järjestelmänä muiden joukossa, on se tuolloin mahdollinen kompastuskivi. Kun järjestelmälle löytyy yksi tekninen pääkäyttäjä, saadaan vain noin 20% PIM-järjestelmän hyödyistä.

Tuotetiedonhallinnalla on monta lonkeroa ja se on läpileikkaava teema yrityksen sisällä, jolloin sille voi olla vaikeaa löytää oikeaa omistajaa. Epäselvä organisointi ja epäselvä vastuunjako ovat selkeitä kehityskohteita monessakin organisaatiossa.

Tuotetiedonhallinnan johtamisen kolme keskeistä kompastuskiveä

Organisaation asenne ja ymmärrys

  • Tuotetiedon ja sen hallinnan merkitystä ei ymmärretä.
  • Taloudellisia hyötyjä ei ole käyty läpi.
  • Tietojen päivittäminen arjessa ei ole ”hohdokasta”.

Organisointi ja vastuut

  • 40 % tutkituista yrityksistä oli jaettu vastuu tuotetiedonhallinnasta: kenelläkään yrityksessä ei ollut kokonaisvastuuta [lähde: Kaupallinen tuotetieto Suomessa 2021 -tutkimus, Canter ja Tutkimustoimisto Vastakaiku].
  • Epäselvä organisointi ja vastuut koettiin selkeäksi kehityskohdaksi.

Toimintamallit ja prosessit

  • Yhtenäisten tavoitteiden ja käytäntöjen puute tai sekavuus luo tehottomuutta.

Lue myös