DATE

Verkkokauppa kasvuun tuotetiedonhallinnalla!

Verkkokauppa kasvuun tuotetiedonhallinnalla!

PIM-järjestelmä helpottaa verkkokauppiaan arkea, tehostaa toimintaa, parantaa asiakaskokemusta ja mahdollistaa toiminnan laajentamisen.

Verkossa tehtävässä kaupankäynnissä oikea, ajantasainen ja kattava tuotetieto on ostokokemuksen tärkeimpiä tekijöitä. Tuotetiedon ketterä päivittäminen moneen eri kanavaan asettaa kuitenkin haasteita monille verkkokaupan parissa työskenteleville.

Jos tuotetiedonhallintaa tehdään manuaalisesti, näkyy se verkkokaupan arkipäivässä mm. seuraavissa asioissa:

  • Päämieheltä tulevan tuotetiedon päivittäminen ja rikastaminen on työlästä, lisäksi manuaalinen työ aiheuttaa inhimillisiä virheitä
  • Tuotekuvien ja muun tuotteisiin liittyvän dokumentaation päivittäminen vie paljon aikaa
  • Asiakkaiden kasvavat vaateet liittyen mm. vastuullisuuteen, ekologisuuteen ja syvärikastettuun tuotetietoon vaativat nopeaa reagointia

 

Digitalisaation aikakaudella asiakkaat odottavat saavansa nopeaa ja monikanavaista palvelua. Verkkokauppiaan pitäisi pystyä tarjoamaan jokaiselle mm. yksilöllinen ostopolku, maksu- ja toimitustapa, samalla asiakaskokemuksen pitäisi olla yhtä sujuva kaikissa kanavissa. Tämä vaatii paljon tuotetiedonhallinnan kanssa työskenteleviltä henkilöiltä.

Nykyaikainen PIM-ohjelmisto pystyy vastaamaan nopeatempoisen verkkokauppaliiketoiminnan tarpeisiin. Tuotetiedonhallintajärjestelmän avulla voi saavuttaa työajan säästöä ja myynnin kasvua ‑ samanaikaisesti tuotetiedon laatu ja asiakkaan ostokokemus paranee.

PIM tehostaa tuotetiedon ylläpitoa

Tuotetiedonhallinnan automatisointi tehostaa tuotetiedon ylläpitoa, jolloin valikoimien hallinta helpottuu, ja tieto on yhdenmukaista kaikissa julkaisukanavissa. Tuotteiden ja palvelujen tiedot ovat sujuvammin hallittavissa ja löydettävissä, myös niiden julkaisu esimerkiksi intrassa, verkkosivuilla tai materiaaleissa nopeutuu.

Verkkokauppaliiketoiminnan kasvattaminen ilman tuotetiedonhallintajärjestelmää on hankalaa, lähes mahdotonta. PIMin avulla tuotetiedon käsittely, päivittäminen ja rikastaminen nopeutuu, jolloin tuotevalikoiman laajentaminen ja markkinoille tuonti on ripeämpää ja helpompaa.

Ketterä ja käyttäjäystävällinen PIM-järjestelmä helpottaa verkkokauppiaan arkea, tehostaa toimintaa, parantaa asiakaskokemusta ja tekee toiminnan laajentamisesta mahdollista.

Lue myös