Tutkimustuloksista tietoa tuotetiedonhallintaan

Kaupallisen tuotetiedon hallintaa on Suomessa tutkittu vain vähän, vaikka tuotetieto ja sen tehokas hallinta ovat keskeisessä roolissa monen suomalaisen yrityksen liiketoiminnassa ja lisäksi merkittävä osa digitalisaatiota.