Kuinka luoda asiakkaille yhtenäisiä tuotekokemuksia

Tuotekokemuksen (PXM) luonnissa tuotetiedon laatu, virheettömyys sekä yhtenäisyys eri kanavissa ovat ratkaisevassa roolissa. Kun tuotekokemuksen muodostumista tutkitaan tarkemmin, voi huomata, että liian usein yritykset keskittyvät asiakaskokemukseen yksittäisten kohtaamispisteiden näkökulmasta unohtaen kokonaisuuden.

Asiakaskokemus ja vastuullisuus tuotetiedonhallinnan keskiössä

Tuotetiedonhallinnan merkitys nousi esiin Tutkimustoimisto Vastakaiun toteuttamassa Kaupallisen tiedonhallinnan nykytila ja tulevaisuus Suomessa -tutkimuksessa. Yksi selkeimmistä tutkimuksessa esiin nousseista teemoista on halu parantaa asiakkaan ostokokemusta.