DATE

Kuinka luoda asiakkaille yhtenäisiä tuotekokemuksia

Kuinka luoda asiakkaille yhtenäisiä tuotekokemuksia

Tuotekokemuksen (PXM) luonnissa tuotetiedon laatu, virheettömyys sekä yhtenäisyys eri kanavissa ovat ratkaisevassa roolissa. Kun tuotekokemuksen muodostumista tutkitaan tarkemmin, voi huomata, että liian usein yritykset keskittyvät asiakaskokemukseen yksittäisten kohtaamispisteiden näkökulmasta unohtaen kokonaisuuden.

Tämän taustalla on usein monia asioita. On hyvin yleistä, että tuotetieto on sirpaleista. Tekniset kuvaukset sijaitsevat jossain kansioissa, kuvat toisessa ja erilaiset sertifikaatit ja dokumentit, kuten asennus-, käyttö-, ja huolto-ohjeet jossain muualla. Markkinoinnin tuottamat kaupalliset kuvaukset ovat verkkosivuilla.

Lisäksi yritykset on yleensä organisoitu niin, että eri ihmiset – tai eri osastot – vastaavat asiakaskokemuksista eri kanavissa. Tätä tapahtuu jopa myynnin ja markkinoinnin sisällä: mainostoimisto luo sisältöjä tuotteiden esittelyyn sosiaalisessa mediassa, markkinointiosasto kirjoittaa tuotekuvaukset verkkosivuille, tuotevastaavat kokoavat tuotekortteja. Myynti tekee omat PowerPoint -esityksensä, joilla esittelevät tuotteet asiakkaille ja asiakaspalvelu taiteilee eri sisäisten tietolähteiden varassa. On melko epätodennäköistä, että tällä mallilla luodut sisällöt synnyttävät yhtenäisen viestin eri kanavien kesken.

Viestinnän yhtenäisyyttä ei aina muisteta yrityksissä arvostaa. Yhteneväisyys kuulostaa monen mielestä yksinkertaisesti tylsältä: on paljon kivampaa tuoda oma henkilökohtainen sormenjälki sisältöihin tai jopa venyttää brändin visuaalista ulottuvuutta. On luonnollista, että esimerkiksi myyjä ilmaisee asioita tavalla, jonka kokee itselleen luontevaksi. Samalla hän paitsi ehkä rikkoo yhtenäistä tuotekokemusta, tekee erityisesti myös ylimääräistä työtä.

Keskitetty tuotetiedonhallinta eli PIM (Product Information Management) yhdistää sirpaleisen tuotetiedon, tehostaa ja auttaa luomaan paremman tuotekokemuksen

PIM-ratkaisu eli tuotetiedonhallinta on järjestelmä, jossa eri ihmiset ja osastot keskitetysti ylläpitävät tuotteisiin liittyviä tietoja ja sisältöjä. Tuotteisiin liittyvä Master Data voi tulla tuotetiedonhallinnan järjestelmään vaikkapa toiminnanohjauksesta, jossa tuotetietoja hallinnoidaan lähinnä sisäisiä prosesseja varten. Tuotetiedonhallintaa käytetään kaiken tuotetiedon keskitettynä alustana, josta tuotetietoja rikastetaan asiakaskanavia varten. Tuotetiedonhallinnan järjestelmästä tietoja julkaistaan kaikkiin niihin myynnin kanaviin, joissa tietoja tarvitaan.

Kun tuotetiedonhallinnan järjestelmää käytetään optimaalisesti hyödyksi, kaikilla on samat tiedot käytettävissään. Esimerkiksi mainostoimistot voivat viedä järjestelmään tuotteiden promootioon käytettävät tekstit ja markkinointi voi syöttää myyntiin tarvittavia sisältöjä. Tuotevastaavat puolestaan ylläpitävät tuotteiden teknisiä tietoja ja myynti päivittää tuotteeseen liittyvää markkina- ja kilpailijatietoa kentältä. Asiakaspalvelun on helppo ylläpitää sisäistä tietopankkia asiakkaiden kysymistä kysymyksistä vastauksineen. Sieltä esimerkiksi tuotepäälliköt voivat seurata niitä ja tarvittaessa rikastaa tuotetietoja asiakkaiden kysymillä tiedoilla. Alkaa kuulostaa yhteistyöltä!

Adeona PIMiä käyttävät yritykset kertovat ratkaisun tuoneen monia etuja:

  • Tuotetiedon hallintaan käytetty aika putoaa puoleen
  • Manuaalisen työn vähentyessä inhimillisten virheiden määrä vähenee merkittävästi
  • Tuotetiedon rikastaminen ja ylläpito on helppoa sekä nopeaa. Näin asiakkaille tarjottavat tiedot levenevät ja syvenevät. Asiakkailla on paremmat tiedot ostopäätöstä tehtäessä ja ostokokemus paranee.

Yhtenäisen tuotekokemuksen osalta PIM-ratkaisu on suorastaan käänteentekevä. Keskitetysti hallitusta ratkaisusta jaeltu tuotetieto on samaa kaikissa julkaisukanavissa. Eri kieliversiot on helppo hallita ja näin varmistaa yhtenäisyys kaikilla halutuilla kielillä. Erityisesti julkaisuautomaatiolla toteutetut tuotekortit, myynnin tarjousten liitteet tai muut julkaisut tuovat merkittävän muutoksen. Ne ovat aina ajan tasalla sekä täsmälleen yrityksen visuaalisen brändin mukaisia. Ja tämän työskentelytavan tuloksena syntyy yhteneväisiä tuotekokemuksia asiakkaille!

Lue myös