Etra

Adeona PIMin avulla Etran tuotetiedot saadaan julkaistua tehokkaasti eri kanaviin sekä ajankäytön että eurojen näkökulmasta.

Etra on suomalainen teknisen kaupan erikoisliike, jonka 45 Megacenterin ketju muodostaa Etola-Yhtiöiden valtakunnallisen jakeluverkoston. Suomen lisäksi Etra toimii myös Virossa ja Ruotsissa. Etran valikoimassa on yli 350 000 teknisen kaupan tuotetta, joiden tuotetietoja ylläpidetään ja rikastetaan Adeona PIM -järjestelmässä.

Tuotetietojen keskitetty hallinta tarkoittaa, että tarvittava tieto saadaan entistä nopeammin asiakkaiden ja oman organisaation hyödynnettäväksi eri julkaisukanavissa. Työn tekemistä sujuvoittaa entisestään Adeona Sales Tool, jonka avulla valmistuvat niin myymälöiden hintalaput ja hyllynreunaetiketit kuin asiakashinnastotkin. Näin varmistetaan yhtenäinen ilme kaikkialla sijainnista riippumatta.

palveluvarastoratkaisut

Suurten tietomäärien käsittelyn useassa eri kanavassa mahdollistaa Etralla pitkälle automatisoitu, saumaton tiedonsiirto Digian toiminnanohjausjärjestelmän ja Adeona PIMin välillä. Tarkkaan harkitun tietomallin ja kullekin tiedolle määritellyn master-järjestelmän lisäksi tietomassan käsittelyssä auttaa integraatiorajapinta, joka yhdistää ERPin ja PIMin tiedot ja jonka kautta kaikki Etran tuotetieto voidaan julkaista tarvittaviin kanaviin nopeilla päivityssykleillä.

”Etra haluaa panostaa digitalisaatioratkaisuissa pitkäaikaisiin kumppaneihin. Yhteistyötä Adeonan ja Digian kanssa on hyödynnetty jo yli 15 vuoden ajan. Suomalaiset tietojärjestelmät ja suomalainen tuotekehitys takaavat sen, että kotimaiseen liiketoimintatarpeisiin saadaan tukea erilaisten järjestelmien avulla.”

Mikael Etola

Paljon tuotteita, paljon tietoja, paljon julkaisukanavia

Etralla tuotetietoja riittää: ERP:ssä on noin 350 000, PIMissä 200 000 ja verkkokaupassa 150 000 nimikettä. Etralla on omat verkkokaupat Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Tuotetietoja julkaistaan verkkokaupan lisäksi useaan muuhun kanavaan, kuten myyjien Ote-työkaluun sekä Etran mobiiliapplikaatioon. Lisäksi sovellusarkkitehtuurista löytyy integraatioita useisiin muihin aineistopankkeihin ja sovelluksiin, esimerkiksi RT-tuotetietoon sekä hyllytysautomaatteihin.

Etran palvelua kehitetään erilaisten asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Palvelukonseptin kannalta on tärkeää, että samaa tietoa voidaan hyödyntää sujuvasti eri kanavissa.

Mikael Etola

Adeona Sales Tool tärkeässä roolissa

Verkkonäkyvyyden lisäksi asiakaskohtaiset tuotekatalogit ja hinnastot ovat Etralle merkittävä kaupankäynnin apuväline. Julkaisuautomaation avulla päivitettävät luettelot syntyvät nopeasti, eikä niiden tekemiseen kulu enää viikkokausia. Tieto saadaan asiakkaalle nopeasti.

Sales Tool julkaisun asetukset
Luettelon asetusten valikointia.

Adeona Sales Toolin avulla tuotetaan kuvallisia tarjousliitteitä, valikoimaluetteloita ja asiakaskohtaisia Excel- tai PDF-hinnastoja. Sales Tool hakee reaaliaikaisesti esimerkiksi tarjouksen valikoiman tai asiakaskohtaiset hinnat ERPistä. Kaikki julkaisut voidaan tehdä ERPin tarjous- tai asiakaskohtaisilla hinnoilla tai ilman.

Adeona Sales Toolin avulla luotu tarjous.

Sales Toolilla tuotetaan lisäksi Megacenter-myymälöiden kuvallisia hyllynreunaetikettejä ja hintalappuja. Kaikki tuotetiedot löytyvät keskitetysti Adeona PIMistä, joten niitä ei tarvitse etsiä. Yritysilmeen mukaiset materiaalit syntyvät parilla napin painalluksella.


Haasteet

Poikkeuksellisen laajan ja haastavan tuotevalikoiman hallinta vaatii tuekseen toimivan informaatiologistiikan. Suuria tietomääriä julkaistaan monessa kanavassa.

Ratkaisu

Pitkälle automatisoitu, saumaton tiedonsiirto Digia ERPin ja Adeona PIMin välillä:

 • Tarkkaan harkittu tietomalli ja master-järjestelmät kullekin tiedolle
 • Integraatiorajapinta, joka yhdistää ERPin ja PIMin tiedot ja jonka kautta kaikki tuotetieto 
  voidaan julkaista tarvittaviin kanaviin
 • Nopeat päivityssyklit

Hyödyt

 • Keskitetty tuotetiedonhallinta
  • tehostaa toimintaa ja raportointia
  • mahdollistaa nopeat päivityssyklit kaikkiin julkaisukanaviin
  • mahdollistaa nopeat strategiset muutokset
 • Yhtenäinen tuotetieto kaikissa kanavissa parantaa asiakaskokemusta
 • Tuotteen kulku markkinoille on nopeampaa
 • Suuren tietomäärän ylläpito on kustannustehokasta, kun manuaalisia työvaiheita on automatisoitu
 • Sales Toolilla laadittavat asiakaskohtaiset julkaisut ovat merkittävä erottautumistekijäEtra Oy on suomalainen teknisen kaupan erikoisliike, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman teollisuustuotteita ja palveluita. Tutustu Etran toimintaan tarkemmin osoitteessa www.etra.fi

Lue myös