DATE

Adeona PIM Smart Export – osallistu tuotekehitykseen!

Adeona PIM Smart Export – osallistu tuotekehitykseen!

Adeona PIMin Smart Export -ominaisuuden avulla voi välittää tuotetietoja tehokkaammin erilaisiin Excel-pohjiin. Jos saamme kehitysinvestointiin asiakkaita mukaan, voidaan toiminnallisuus julkaista nopeammin. Investointiin osallistuvat asiakkaat pääsevät vaikuttamaan kehitykseen ja saavat Smart Exportin käyttöönsä sovituksi ajaksi veloituksetta.

Adeona PIMiin on tarkoitus kehittää Smart Export -ominaisuus eli tehokkaampi tapa välittää tuotetietoja. Smart Exportin avulla tuotetietojen vienti onnistuu Adeona PIMistä suoraan asiakkaan, jälleenmyyjän tai muun yhteistyökumppanin määrittämään Excel-pohjaan.

Lisäksi Smart Export -ominaisuuden kautta on mahdollisuus tuottaa Excel export -tiedostoja automaattisesti ja ajastetusti SFTP-siirtokansioon, josta määritetyt yhteistyökumppanit voivat poimia tiedot edelleen omaan järjestelmäänsä vietäväksi.

Kuinka Smart Export toimii?

Smart Exportin toimintaperiaate on seuraava:

  • Halutun tuotevalikoiman voi rajata Adeona PIM -suodattimien avulla: valita esimerkiksi kaikki aktiiviset tuotteet, joilla on eCom-kanava valittuna.
  • Sen jälkeen ladataan yhteistyökumppanin käyttämä Excel-pohja Adeona PIMiin ja määritetään, mitkä PIM-attribuutit viedään kuhunkin sarakkeeseen. Datamuunnokset ovat myös mahdollisia, esimerkiksi painon muuttaminen grammoista kilogrammoiksi.
  • Smart Export –pohjalle määritetään ajastus ja tallennuspaikka, mikäli Excel-pohjia halutaan tuottaa ajastetusti yhteistyökumppanien saataville. Smart Export tukee Excel-muotoisia tiedostoja.

Voit osallistua jaetun investoinnin mallilla ja vauhdittaa tuotekehitystä!

Koska monet asiakkaamme ovat ilmaisseet tarpeen edellä kuvatulle toiminnallisuudelle, tarjoamme mahdollisuutta vauhdittaa tuotekehitystä jaetun investoinnin mallilla. Mikäli saamme asiakkaita mukaan osallistumaan tuotekehitysinvestointiin, Smart Export -toiminnallisuus saadaan toteutettua ja julkaistua nopeutetussa aikataulussa.

Tuotekehitysinvestointiin osallistuvat asiakkaat saavat toiminnallisuuden käyttöönsä sovituksi ajaksi veloituksetta ja pääsevät vaikuttamaan Smart Exportin toiminnallisuuteen. Muille asiakkaille ominaisuus on maksullinen. Tarkempia tietoja saat asiakasvastaavaltasi.

Miksi kannattaa osallistua Smart Exportin kehitykseen?

Yritys voi hyötyä useilla tavoilla osallistuessaan Smart Exportin kehitykseen. Tällöin on mahdollisuus vaikuttaa toiminnallisuuksien suunnitteluun. Halutessaan voi päästä myös osallistumaan käyttötapausten ja käyttöliittymätoimintojen suunnitteluun määritellyissä rajoissa. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kehitysprojektissa toteutetaan vakio-ominaisuus eikä täysin räätälöityä ratkaisua.

Kehitykseen osallistuvat asiakasyritykset saavat Smart Export -ominaisuuden käyttöönsä nopeasti ja veloituksetta sovituksi ajaksi. Maksuttoman periodin jälkeen kuukausihinta muodostuu ohjelmistohinnaston ja käytön mukaan.

Ominaisuutta tullaan jatkokehittämään Adeonan tuotekehityksen toimesta myös julkaisun jälkeen osana Adeonan normaalia tuotekehitysprosessia.

Kiinnostuitko? Saat lisätietoja asiakasvastaavaltasi.

Lue myös