DATE

Digitaalinen tuotepassi kiertotalouden edistäjänä

hand scanning qr code

Digitaalinen tuotepassi kiertotalouden edistäjänä

EU:n digitaalisen tuotepassin avulla halutaan saada kuluttajat mukaan vihreään siirtymään ja edistää kiertotaloutta kannustamalla tavaroiden korjaamiseen ja käytettyjen tavaroiden ostamiseen. Tuotetiedonhallinnalle digitaalinen tuotepassi asettaa monenlaisia uusia vaatimuksia, kuten hiilijalanjälkien laskentaan liittyvien tietojen ylläpito.

Mikä on digitaalinen tuotepassi?

Digitaalinen tuotepassi (Digital product passport, DPP) on ikään kuin digitaalinen tuotteen henkilöllisyystodistus. Se voi olla esimerkiksi tuotepakkauksessa oleva QR-koodi, jonka takaa löytyy sähköisessä muodossa kattavasti tietoa muun muassa tuotteen alkuperästä, valmistuksessa käytetyistä materiaaleista ja menetelmistä, ympäristövaikutuksista sekä kierrätettävyydestä.

Tuotepassia voidaan käyttää tuotteen koko elinkaaren ajan, suunnittelusta ja valmistuksesta käyttöön ja kierrätykseen, parantamaan toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ja kestävyyttä sekä auttamaan kuluttajia tekemään tietoisempia ostopäätöksiä.

Miksi tuotepassia tarvitaan?

Digitaaliset tuotepassit kuuluvat Euroopan komission ehdottamaan Ecodesign for Sustainable Products Regulation -säädökseen ja ovat yksi keskeisistä toimenpiteistä kiertotalouden toimintasuunnitelmassa (Circular Economy Action Plan, CEAP). Aloitteen tavoitteena on luoda perusta vähintään neljän keskeisen markkinan digitaalisten tuotepassien asteittaiselle käyttöönotolle vuodesta 2024 alkaen. Näitä markkinoita ovat tekstiilit, rakennusala, teollisuuden ja sähköajoneuvojen akut sekä vähintään yksi muu kiertotalouden toimintasuunnitelmassa määritelty keskeinen markkina, kuten kulutuselektroniikka, pakkaaminen ja elintarvikkeet.

Tuotepassin avulla kuluttajat voivat saada tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista ja tehdä tietoisempia valintoja. Tavoitteena on lisätä tuotteiden ja niiden toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ja edistää kestävämpää kulutusta.

Miten digitaalinen tuotepassi näyttäytyy tavalliselle kuluttajalle?

Tällä hetkellä tuotepasseja on kokeiltu akuilla ja tekstiilituotteilla. Tuotteessa on QR-koodi, jonka kuluttaja skannaa avatakseen älypuhelimeensa digitaalisen tiedoston eli tuotepassin, joka tarjoaa erilaisia tietoja tuotteen valmistajasta, alkuperästä ja turvallisuudesta.

Tarjolla saattaa tuotteesta riippuen olla esimerkiksi tuotteen sarjanumero ja tuotetyyppi, materiaalin koostumus, tietoa valmistusprosessista tai yhteensopivuudesta muiden laitteiden kanssa, ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset, tai käyttö-, huolto- ja korjausohjeet.

Tietojen avulla kuluttaja voi tehdä päätöksensä luottavaisin mielin ja ostaa turvallisen tuotteen.

Mitä etuja digitaalisella tuotepassilla on?

Digitaalinen tuotepassi tarjoaa monia etuja eri osapuolille:

  • Valmistajat voivat parantaa tuotteidensa ympäristötehokkuutta, helpottaa tuotteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia tuotepassien avulla. Myös tuotteiden läpinäkyvyys ja jäljitettävyys koko toimitusketjun varrella paranee. Valmistajat voivat lisäksi helpottaa tuotteiden vaatimustenmukaisuustietojen täyttämistä ja rakentaa vahvempaa brändiä.
  • Maahantuojat ja jälleenmyyjät voivat hyödyntää tietoa tuotteiden alkuperästä ja laillisuudesta, mikä parantaa heidän toimintansa läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.
  • Kuluttajat saavat lisää tietoa tuotteesta ja sen ympäristövaikutuksista ja pystyvät tekemään tietoisempia, parempia ja turvallisempia valintoja.
  • Viranomaiset voivat valvoa tuotteiden ympäristövaikutuksia helpommin. Myös laadun ja turvallisuuden valvonta paranee, kun vialliset tuotteet on helpompi tunnistaa ja jäljittää.

Millaiset ovat DPP:n tulevaisuuden näkymät?

Digitaalinen tuotepassi on konseptina vasta alussa, mutta sen potentiaali on valtava. Suomessa digitaalista tuotepassia on testattu akuilla ja tekstiilituotteilla. Tulevaisuudessa voi hyvin kuvitella tuotepassin laajentuvan muihin tuoteryhmiin, kuten leluihin, vaatteisiin, elintarvikkeisiin ja lääkkeisiin. Tämä lisäisi entisestään kuluttajien tietoisuutta ja vähentäisi haitallisten tuotteiden leviämistä markkinoilla.

Tulevaisuudessa esimerkiksi tuotteen valmistaja voisi käyttää tuotepassia seuratakseen materiaalien liikkumista toimitusketjussaan ja tunnistaakseen alueita, joilla valmistaja voisi vähentää ympäristövaikutuksiaan. Valtion viranomainen voisi DPP:n avulla varmistaa, että tuote on ympäristömääräysten mukainen ja sen voi laittaa myyntiin. Kuluttaja taas voisi konsultoida tuotepassia saadakseen tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista ennen sen ostamista. Lopulta jätehuoltoyritys voisi käyttää digitaalista tuotepassia tunnistaakseen parhaan tavan kierrättää tai hävittää tuote.

Kuinka Adeona PIM voi auttaa digitaalisen tuotepassin luomisessa tuotteille?

Vielä ei ole olemassa tarkkaa tietoa siitä, kuinka digitaaliset tuotepassit lopulta toteutetaan. Kannattaa kuitenkin jo valmistautua siihen, että tuotteisiin liitettävän tuotetiedon vaatimukset ja merkitys tulevat parin vuoden sisään entisestään kasvamaan. Siksi voit jo nyt alkaa hyödyntää Adeona PIMin mahdollisuuksia rakenteellisen tuotedatan keräämiseen eri standardien mukaisesti, jolloin olet valmiina, kun tuotepasseja joskus ruvetaan vaatimaan.

Lue myös