DATE

Mitä kulmahuoneen pitää tietää tuotetiedonhallinnasta?

Mitä kulmahuoneen pitää tietää tuotetiedonhallinnasta?

Keväällä alkanut webinaarisarjamme sai jatkoa 14.9., kun keskustelimme toimitusjohtajamme Patrikin, Vastakaiun toimitusjohtaja Katariinan ja Peikko Groupin liiketoimintajohtajan Petri Suur-Askolan kanssa siitä, mitä kulmahuoneen on hyvä ymmärtää kaupallisen tuotetiedonhallinnan mahdollisuuksista.

Tämä artikkeli on osa sarjaa, jossa käsittelemme Kaupallisen tuotetiedonhallinnan nykytila ja tulevaisuus Suomessa 2022 -tutkimusta, jonka toteutimme tutkimustoimisto Vastakaiun kanssa tänä keväänä. Aiemmissa artikkeleissamme olemme käsitelleet tuotetiedonhallinnan nykytilaa, asiakaskokemusta, kestävyyttä ja tuotetiedon rikastamista sekä tuotetiedonhallinnan ammattilaisten parhaita vinkkejä.

Keväällä alkanut webinaarisarjamme sai jatkoa 14.9., kun keskustelimme toimitusjohtajamme Patrikin, Vastakaiun toimitusjohtaja Katariinan ja Peikko Groupin liiketoimintajohtajan Petri Suur-Askolan kanssa siitä, mitä kulmahuoneen on hyvä ymmärtää kaupallisen tuotetiedonhallinnan mahdollisuuksista.

Yhdeksän kymmenestä pitää tuotetiedonhallintaa kriittisenä tulevaisuuden kannalta, nykytilaan ollaan tyytymättömiä

Vastakaiun tekemän tutkimuksen tulokset osoittavat, että keskitettyä tuotetiedonhallintaa pidetään erittäin tärkeänä tulevaisuuden menestystekijänä. Edellisellä tutkimuskerralla löytyi vielä niitäkin vastaajia, jotka olivat sitä mieltä, että tuotetiedon hallinnalla ei ole merkitystä yrityksen tulevaisuuden menestykselle, mutta tällä kertaa 89 % vastaajista ilmoitti, että tuotetiedonhallinnan merkitys yritykselle lähivuosina on kriittinen.

Kuitenkin vain 12 % vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväisiä tuotetiedonhallinnan nykytilaan. Tämä on huolestuttavaa, sillä 64 % vastaajista koki, että tuotetiedonhallinta on tällä hetkellä strategisessa roolissa.

Tuotetiedonhallinnassa nähdään mahdollisuus strategisen kilpailuedun rakentamiseen: kilpailijoista erottautumiseen, asiakastyytyväisyyteen vaikuttamiseen ja markkinaedun saavuttamiseen.

Lisäksi tuotetiedonhallinnalla on strateginen rooli myös toiminnan tehokkuuden näkökulmasta: toimivat järjestelmät auttavat hallitsemaan tietomäärää, vähentävät manuaalista työtä ja tukevat organisaation sisäistä yhdenmukaista toimintaa.

Strategista merkitystä tai potentiaalia ei kaikissa organisaatioissa kuitenkaan tunnisteta, vaan tuotetiedonhallinta nähdään enemmän operatiivisen tason tekemisenä, jonka muut asiat ohittavat tärkeydellään. Moni tuotetiedonhallinnan ammattilainen toi esille, että ylimmässä johdossa ei ymmärretä tarpeeksi hyvin, miten tärkeää tuotetieto aidosti on.

Case Peikko Group ja ”järjestelmä, joka ei oikeastaan tee mitään”

Peikon liiketoimintajohtaja Petri Suur-Askola avasi omassa puheenvuorossaan sitä, miten tärkeää sisäinen myynti on strategisessa hankkeessa kuten PIM-järjestelmän käyttöönotossa. Projektiehdotus saattaa herättää paljon kysymyksiä: miten paljon tämä lisää työtä tuotepäälliköille tai IT-osastolle, kuka ylläpitää tietoja ja järjestelmiä, mitä PIM edes oikeastaan tekee, onko tuotetiedon hallinnassa muka oikeasti jotain ongelmia, miksei voida toimia kuten ennenkin? Osaan kysymyksistä voi olla helppojakin vastauksia, osaa joutuu kirkastamaan useaan otteeseen.

Myös Canterin toimitusjohtaja Patrik on käynyt monia vastaavanlaisia keskusteluja yritysjohtajien kanssa ja komppasi kuulleensa usein Petrin esille nostamia huolia tai vastustuksen aiheita. Selkeillä, dataan ja käytännön esimerkkeihin perustuvilla argumenteilla on kuitenkin mahdollista taklata monta estettä PIM-projektin tieltä.

Katso webinaarin tallenne ja ota vaarin Peten ja Patrikin TOP 3 vinkeistä, joilla tuotetiedon tärkeyden saa perusteltua myös kulmahuoneen asukeille:

Lue myös