DATE

Moderni kaupallisen tuotetiedon hallinta

Tuotteet

Moderni kaupallisen tuotetiedon hallinta

Modernissa liiketoimintaympäristössä tuotetiedon on oltava laajasti saatavilla ja vakioidussa muodossa. Asiakkaat hakevat tietoa monista kanavista ja odottavat saavansa yhtenäistä ja kattavaa tuotetietoa helposti ja nopeasti.

Moderni kaupallisen tuotetiedon hallinta 2020-luvulla: digitaalinen murros ja tehokkuus

Miten tuotetiedon kanssa toimivat yritykset voivat vastata digitaalisen kaupankäynnin vaateisiin ketterästi? Perustietojen osalta tuotetiedon on oltava vakioitua, asiakkaat odottavat kaupallista ja joskus varsin teknistäkin tuotetietoa. Jälleenmyyjät haluavat tiedot tietyssä muodossa, maahantuoja toimittaa tiedot omien järjestelmiensä pohjalta. Kuinka toimia haasteisiin vastaten, mutta tehokkaasti?

Vaatimukset tuotetiedolle kasvavat digitaalisessa liiketoimintaympäristössä

Digitalisaatio on muuttanut radikaalisti organisaatioiden toimintaa ja vaatimukset tuotetiedolle ovat kasvaneet entisestään. Modernissa liiketoimintaympäristössä tuotetiedon on oltava laajasti saatavilla ja vakioidussa muodossa. Asiakkaat hakevat tietoa monista eri kanavista ja odottavat saavansa yhtenäistä, tarkkaa ja kattavaa tuotetietoa helposti ja nopeasti.

Yrityksen on kuitenkin ”puhuttava omaa kieltään” ja erotuttava kilpailijoistaan. Suoraan valmistajan kuvauksia ei ole suositeltava käyttää, sillä tällöin ei erotuta mahdollisesti samaa tuotetta myyvästä kilpailijasta. Myös Google rankaisee saman tekstin käytöstä, mikä on omiaan vähentämään hakukonenäkyvyyttä.

PIM-järjestelmät: tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta

Monet kaupan alan yritykset ovat omaksuneet PIM-järjestelmien (Product Information Management) käytön tavoitteenaan helpottaa tuotetiedon hallintaa ja vakioida tiedon rakennetta. Tuotetiedon organisointi ja rikastaminen on näin helpompaa ja tehokkaampaa: työaikaa säästyy merkittävästi ja ennen kaikkea myös laatu paranee. PIM mahdollistaa valmistajien ja maahantuojien tuotetiedon saumattoman integroinnin verkkokauppoihin ja muihin myyntikanaviin. Tavoitteena on lyhentää tuotteiden lanseerausaikaa (time-to-market) ja vähentää tarvetta manuaaliseen tiedonkeruuseen.

Haasteet monikanavaisessa jakeluympäristössä

Monikanavainen myynti asettaa edelleen haasteita. Eri jälleenmyyjät edellyttävät tuotetietoa sellaisessa formaatissa, joka käyttää juuri heidän haluamiaan termejä ja tuoteattribuutteja. Manuaalisena työnä excel-tiedostojen täyttäminen tai tuotekuvien tarjoaminen eri tunnisteilla on aikaa vievää ja altistaa virheille.

Tehokkuus ja markkinointi: uusia mahdollisuuksia

Organisaatioiden on tasapainotettava tuotetiedon hallinta ja oman diginäkyvyyden kasvattaminen. Manuaalisen tiedonkeruun sijaan aika voitaisiin käyttää strategisemmin markkinointiin ja brändin näkyvyyden kasvattamiseen. PIM-järjestelmän avulla tuotetiedon leveyttä ja syvyyttä on helppo lisätä, mikä myös parantaa tuotteiden SEO-näkyvyyttä. Automatisoinnin avulla voidaan tuottaa asiakaskohtaisia hinnastoja ja markkinointimateriaaleja, mikä parantaa asiakaskokemusta ja tukee myyntiä.

Todistetut tulokset: Etra Oy

Monet yritykset ovat jo onnistuneet vastaamaan näihin haasteisiin menestyksekkäästi. Esimerkiksi Etra Oy on hyödyntänyt automaatiota tuotetietojen hallinnassa sekä luonut räätälöityjä asiakaskohtaisia hinnastoja ja materiaaleja. Tämä on paitsi parantanut sisäistä tehokkuutta, myös vahvistanut asiakassuhteita ja lisännyt myyntiä.

Lue lisää: Etran asiakastarina

Kiinnostaako aihe syvällisemmin?

Viime vuosina PIM-järjestelmä on hyvin usein toiminut tuotetiedon masterina. Tuotteet avataan ja hallitaan PIMissä ja se päivittää tuotannonohjausjärjestelmän (ERP). Tässä mallissa on monia merkittäviä hyötyjä.

Lue lisää blogistamme: PIM-järjestelmä tuotetiedon masterina

Lue myös