DATE

Tuotetiedonhallinta koskettaa koko organisaatiota

Tuotetiedonhallinta koskettaa koko organisaatiota

Tuotetiedonhallinta toimii parhaiten, kun koko organisaatio ymmärtää oikean ja rikastetun tuotetiedon tärkeyden.

Tämä artikkeli on osa sarjaa, jossa käsittelemme Kaupallisen tiedonhallinnan nykytila ja tulevaisuus Suomessa 2022 -tutkimusta, jonka toteutimme Vastakaiun kanssa tänä keväänä. Aiemmissa artikkeleissamme käsittelimme tuotetiedonhallinnan tämänhetkistä tilaa sekä asiakaskokemusta, kestävää kehitystä ja tuoteinformaatiota rikastavaa sisältöä sekä PIM-projektin pohjan valmistelun tärkeyttä. Tässä artikkelissa keskitymme alan asiantuntijoiden parhaisiin PIM-vinkkeihin, joita jaoimme webinaarissamme 8.6. Saimme vierailevaksi panelistiksi Tevellan nettipäällikkö Anni Mielosen jakamaan kokemuksiaan Adeona PIM:n kanssa sekä kertomaan näkemyksiään webinaarin aiheista. Lisäksi panelisteina toimivat tutkimuksen toteuttaneen tutkimustoimiston Vastakaiun toimitusjohtaja Katariina Tenhunen sekä Canterin seniorikonsultti Katri Koskentalo ja toimitusjohtaja Patrik Palatz

Yhteinen ymmärrys ja johdon sitoutuminen

Tuotetiedonhallinta toimii parhaiten, kun koko organisaatio ymmärtää oikean ja rikastetun tuotetiedon tärkeyden. Tutkimuksessamme kävi kuitenkin selväksi, että tätä merkitystä ei tunnisteta johtotasolla. ”Johdon velvollisuus on saada organisaatio näkemään tuotetiedon ja sen hallinnan tärkeys”, kommentoi yksi tutkimukseen osallistuneista.

Jos tuotetiedon laatu jätetään huomioimatta, sillä on vaikutusta esimerkiksi automaatioiden rakentamiseen ja niiden toimivuuteen. Tieto PIM:in tärkeydestä ja sen laatuvaatimuksista tulee viestiä selkeästi läpi yrityksen.

”Yksi tapa viestiä tehokkaasti PIM:in tärkeydestä on linkittää se todellisiin siitä saatuihin hyötyihin – olipa kyse sitten lisääntyneestä myynnistä tai manuaalisessa työssä säästetystä ajasta. Esimerkiksi voidaan tuoda esille mahdolliset rahalliset menetykset ja miten se liittyy tuotetiedonhallinnan järjestelmän puuttumiseen tai järjestelmän huonoon käyttöön. Myös yrityksen sisäisen tehokkuuden tuominen esiin on osoittautunut hyväksi keinoksi viestiä PIM:in hyödyistä”, Canterin toimitusjohtaja Patrik Palatz sanoo.

”Kyky ketteryyteen muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä on ratkaisevan tärkeää mille tahansa yritykselle. Meillä on itse asiassa loistava business case -kaava, jolla voi laskea PIM:n käyttöönoton kustannukset ja hyödyt, joten älä epäröi kysyä apua tarvittaessa”, hän jatkaa.

Asiakkaiden näkökulman tärkeys

On helppoa nähdä tuote ja sen tarvittavat tiedot oman osaston tai roolin silmin. Tärkeintä on kuitenkin se, miten asiakas näkee tuotteen.

Webinaarissamme Anni kommentoikin asiaa: ”On selkeää, että asiakkaat ovat yhä vaativampia tuotetiedon suhteen. Erityisesti vastuullisuus on nouseva aihe, jota asiakkaat etsivät tuotetiedoista”, hän sanoo.

”Tärkeää on myös olla unohtamatta kohderyhmää, jolle tuotetietoja luodaan, ja saada asiakkaat mukaan PIM:n prosessiin esimerkiksi palautteiden avulla”, Anni jatkaa.

Samassa keskustelussa Katri toi esille, että on tärkeää pysyä asiakkaiden kanssa samalla sivulla säännöllisillä asiakaskyselyillä vähintään muutaman kerran vuodessa, ja että tehtävään pitäisi olla suoraan omistautunut henkilö, mikä taas yksinkertaistaa prosessia. Tuotetietoja laatiessa on tärkeää ottaa huomioon sekä sisäinen että ulkoinen palaute, mutta pitää samalla mielessä, kenelle tuotetietoa luodaan.

”Minulla on itseasiassa loistava esimerkki”, Katri kertoo. ”Muutama viikko sitten asiakkaamme kertoi meille, että eräällä heidän asiakkaallaan, joka yritti ostaa rakennusmateriaaleja heidän verkkosivuiltaan, oli ollut vaikeuksia löytää haluamiaan tuotteita.

Kyseiset materiaalit sijaitsivat kategorioissa ’asennustarvikkeet’ ja ’kemikaalit’, jotka olivat yrityksen näkökulmasta järkeviä kategorioita tuotteita tarkasteltaessa. Ostoksia tekevä asiakas ei kuitenkaan osannut yhdistää näitä nimikkeitä haluamiinsa tuotteisiin, ja siksi yritys olisi voinut menettää myynnit.

Onneksi kyseinen asiakas otti yhteyttä yritykseen kysyäkseen tuotteista ja nosti sitten esiin nämä nettisivuilta löytämänsä epäjohdonmukaisuudet. Työntekijän aktiivisen toiminnan ansiosta nämä epäkohdat saatiin korjattua”, hän jatkaa.

Viimeiset vinkit

  • Valitse taistelusi
    • Varmista, että priorisoit tehtäväsi niin, että olet keskittynyt PIM-projektin oikeisiin osiin ja olet realistinen aikataulujen suunnittelussa
  • Varmista, että sinulla on henkilö tai tiimi, joka vastaa PIM:stä 
    • Säilytä aktiivinen rooli tuotetiedoissa, kun on kyse tietojen luomisesta ja rikastamisesta
  • Muista tuoda PIM:stä saadut positiiviset puolet esille koko yrityksen nähtäväksi
    • Onnistumisista puhuminen kasvattaa arvostusta ja madaltaa kynnyksiä

Lue myös