DATE

Valmistavan teollisuuden haasteet tuotetiedonhallinnassa

Valmistavan teollisuuden haasteet tuotetiedonhallinnassa

Digitalisaatio, kaupankäynnin globalisoituminen ja monikanavaisuus sekä jatkuvasti kasvavat asiakkaiden vaatimukset esimerkiksi vastuullisuuteen liittyen vaativat entistä enemmän valmistavan teollisuuden yrityksiltä - erityisesti tuotetietojen kanssa toimivilta.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys edellyttävät usein prosessien ja työnteon digitalisointia. Monet ostajat arvostavat myös sitä, että tavarantoimittajan alihankintaketjut ja toimintojen alkuperämaa ovat tiedossa. Meille suomalaisille palvelutoimittajan kotimaisuus voi olla merkittävä arvo.

Tuotetietojen kanssa työskentelevät törmäävät usein siihen, että tietoja itse tuotteista, niiden ominaisuuksista, alkuperästä ja esimerkiksi lisäosista pitäisi päivittää ja rikastaa aina vain useammin yhä laajenevaan kanavavalikoimaan. Jos yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla, tietojen päivitys on tehtävä usealla kielellä moniin eri paikkoihin.

Valmistavan teollisuuden yritykset, joille tuotetieto on olennainen osa toimintaa, kamppailevat tyypillisesti seuraavien asioiden kanssa:

  • Tuotetietoa kerätään manuaalisesti useista lähteistä, esimerkiksi tuotannon ja tuotekehityksen järjestelmistä tai eri kansioissa olevista dokumenteista
  • Markkinoinnillisen ja teknisen tuotetiedon muodostaminen sirpaleisista tietolähteistä on aikaa vievää ja johtaa inhimillisiin virheisiin
  • Muuttuvan tuotetiedon, tuotekuvien ja muun tuotteisiin liittyvän dokumentaation päivittäminen manuaalisesti on hidasta ja aiheuttaa runsaasti työkuormaa
  • Perinteinen työskentelytapa ei tue kestävää kehitystä

Kaupallisen tuotetiedon hallinnan järjestelmä eli PIM toimii olennaisena osana yrityksen IT-infrastruktuuria ja varmistaa tehokkaan ja oikean informaation kulun sisäisten järjestelmien ja asiakkaiden välillä. Tiedon liikkuessa sujuvasti työskentely tehostuu ja tiedot päätyvät sekä asiakkaille että julkaisukanaviin oikeina ja ajantasaisina.

Miten tuotetiedonhallinnan järjestelmä (PIM) helpottaa arkea

Valmistavan teollisuuden yrityksissä tuotetiedonhallintajärjestelmän eli pim-järjestelmän avulla voi saavuttaa merkittäviä tuloksia. Kun tieto päivitetään kertaalleen vain yhteen tietolähteeseen, prosessit nopeutuvat, työ on mielekkäämpää ja tieto on yhtäpitävää eri järjestelmissä. PIM voi auttaa muun muassa nopeuttamaan tuotteiden saatavuutta, kasvattamaan myyntiä ja poistamaan työläitä manuaalisia vaiheita, jotka kuormittavat ja aiheuttavat kustannuksia.

PIMin ansiosta yrityksissä on mahdollista keskittyä tukemaan enemmän liiketoiminnan kehitystä ja asiakaskokemusta; tuotetieto on tuoretta ja nopeammin saatavilla asiakkaiden käyttöön. Tuote- ja palvelutiedot ovat helpommin hallittavissa ja löydettävissä, ja esimerkiksi verkkosivujen ja materiaalipankkien päivittäminen on sujuvampaa.

Voit lukea lisää verkkosivuiltamme, miten Adeona PIM sujuvoittaa valmistavan teollisuuden markkinoilletuontiprosessia: tuotetiedonhallinta valmistavassa teollisuudessa.

Teimme keväällä 2023 markkinatutkimuksen tuotetiedonhallinnasta. Tutkimustulosten mukaan:

  • 93 % haastatelluista yrityksistä pitää tuotetiedonhallintaa erittäin tärkeänä tulevaisuuden menestystekijänä
  • 58 % vastaajista on sitä mieltä, että tuotetiedonhallinta on strategisessa roolissa heidän yrityksessään tällä hetkellä
  • Vastaajien tyytyväisyys kaupallisen tuotehallinnan tilaan on suurempi PIM-käyttäjien keskuudessa verrattuna yrityksiin, joilla ei ole PIMiä

Uusimman tutkimuksen tulokset ovat nähtävissä ja ladattavissa täällä: Kaupallisen tuotetiedon hallinnan tila Suomessa 2024

Parhaimmillaan tuotetiedonhallinnan automatisointi tehostaa tuotetiedon ylläpitoa ja rikastamista, jolloin valikoimien hallinta helpottuu. Työaikaa säästyy paljon, tuotetiedon laatu paranee ja tieto päätyy yhteneväisenä kaikkiin julkaisukanaviin, mikä parantaa asiakkaiden tuote- ja ostokokemusta.

Lue myös