Tuotetiedon hallinta valmistavassa teollisuudessa

Adeona PIM tuotetiedonhallinta on yhdessä asiakkaittemme kanssa kehitetty tuotetiedonhallinnan ohjelmisto (pim-järjestelmä), joka skaalautuu valmistavan teollisuuden tuotetiedonhallinnan tarpeisiin ilman räätälöintejä. Sen avulla valmistavan teollisuuden asiakkaamme luovat parempia, monikanavaisia tuotekokemuksia ja tehostavat tuoteprosessiaan.

Tuotteet myyntivalmiiksi muutamassa päivässä

Valmistavassa teollisuudessa päivänkin säästöllä tuotteen markkinoilletuontiajassa voi olla merkittävä vaikutus tuotteen myyntiin, viikoista puhumattakaan.

Adeona PIMin avulla valmistaja saa tuotteensa myyntivalmiiksi kaikkiin myyntikanaviin kaikilla markkinoilla muutamassa päivässä. API-rajapinnat mahdollistavat integraatiot esimerkiksi yrityksen omiin PDM- ja ERP-järjestelmiin, tai tuotetietopankkeihin kuten STK, LVI-info, EPREL ja niin edelleen.

Integraatioiden kautta saadaan sekä tuotua muista järjestelmistä tärkeää tuotetietoa, kuten mittapiirroksia tai asennus- ja huolto-ohjeita, että vietyä tietoa suoraan verkkokauppaan tai jälleenmyyjän tuotetietojärjestelmään. Myös lokalisointi- ja markkinakohtaiset erityistarpeet, esimerkiksi kielivaatimukset, on helppo ottaa huomioon.

Tuotetiedon pyörittelyssä apuna on myös Smart Import: konfiguroitavien Excel-pohjien avulla voi automatisoida tuotepäivitykset esimerkiksi eri toimittajien Excel-aineistoista ja tuoda Adeona PIM -järjestelmään suoraan tietomalliin sopivaa tuotetietoa.

Sales Tool -työkalun kautta taas voidaan julkaista hyvälaatuisia, selkeitä ja yhdenmukaisia myyntimateriaaleja myyjien ja jälleenmyyjien tueksi. Sales Toolin avulla voi parilla napin painalluksella luoda esimerkiksi tuotekortteja, hintalappuja, jälleenmyyjähinnastoja ja tuotekatalogeja. 

Media Bankista kuvien, markkinointimateriaalien, sertifikaattien ja muun koko tuotteen elinkaaren aikaisen dokumentaation jakaminen asiakkaille on helppoa.

PIM varmistaa asiakkaille esitettävän tuotetiedon laadun

Valmistavan teollisuuden tuotehallinnassa voi ajatella, että PIM jatkaa siitä mihin PDM päättyy. PIM-järjestelmä on olennainen osa valmistavan teollisuuden IT-infrastruktuuria, joka toimii portinvartijana sisäisten järjestelmien ja asiakkaan välillä.

Adeona PIMin avulla varmistetaan, että valmistusvaiheen tuotetieto on jäsennelty ja rikastettu kaikella asiakkaan tarvitsemalla tiedolla, kuten kuvilla, käyttötapakuvauksilla, käyttöohjeilla, ohjevideoilla, markkinan vaatimilla sertifikaateilla yms. Tuotetiedon hallintaa käytetään varmistamaan, että kaikkia alan säädöksiä on noudatettu tuotetiedon osalta, ja että kaikki vaadittavat tuotetiedot ovat paikallaan ja helposti asiakkaan löydettävissä. PIM ei välttämättä ole kaiken tiedon lähde, mutta se toimii viimeisenä tarkistuspisteenä huolehtien asiakkaalle näytettävän tuotetiedon laadusta ja oikeellisuudesta.

Lue blogistamme, mitä tyypillisiä haasteita valmistavan teollisuuden yrityksillä voi olla tuotetiedonhallinnassa.

 

Adeona

Adeona PIM Smart Export – osallistu tuotekehitykseen!

Adeona PIMin Smart Export -ominaisuuden avulla voi välittää tuotetietoja tehokkaammin erilaisiin Excel-pohjiin. Jos saamme kehitysinvestointiin asiakkaita mukaan, voidaan toiminnallisuus julkaista nopeammin. Investointiin osallistuvat asiakkaat pääsevät vaikuttamaan kehitykseen ja saavat Smart Exportin käyttöönsä sovituksi ajaksi veloituksetta.

Lue lisää »
Moderni kaupallisen tuotetiedon hallinta 2020-luvulla: digitaalinen murros ja tehokkuus

Moderni kaupallisen tuotetiedon hallinta 2020-luvulla: digitaalinen murros ja tehokkuus

Modernissa liiketoimintaympäristössä tuotetiedon on oltava laajasti saatavilla ja vakioidussa muodossa. Asiakkaat hakevat tietoa monista kanavista ja odottavat saavansa yhtenäistä ja kattavaa tuotetietoa helposti ja nopeasti.

Milloin on syytä harkita keskitetyn kaupallisen tuotetiedonhallinnan ratkaisun (PIM) hankintaa?

Milloin on syytä harkita keskitetyn kaupallisen tuotetiedonhallinnan ratkaisun (PIM) hankintaa?

Keskitetty tuotetiedonhallintaratkaisu voi tarjota merkittäviä etuja liiketoiminnalle, varsinkin silloin, kun harkitaan IT-infrastruktuurin muutoksia

Valmistavan teollisuuden haasteet tuotetiedon hallinnassa

Valmistavan teollisuuden haasteet tuotetiedon hallinnassa

Digitalisaatio, kaupankäynnin globalisoituminen ja monikanavaisuus sekä jatkuvasti kasvavat asiakkaiden vaatimukset esimerkiksi vastuullisuuteen liittyen vaativat entistä enemmän valmistavan teollisuuden yrityksiltä – erityisesti tuotetietojen kanssa toimivilta.