Laattapiste-Pukkila Oy

Laattapiste-Pukkila Oy panostaa tuotetietoon masterdata-periaatteella. Adeonan ja Laattapiste-Pukkilan tiet kohtasivat ensimmäisen kerran vuonna 2016. Tuolloin yhteistyöhön ei kuitenkaan lähdetty, koska silloinen Adeona PIM ei täyttänyt Laattapisteen kaikkia vaatimuksia. Kuusi vuotta myöhemmin tilanne oli toinen.

Tutkimustuloksista tietoa tuotetiedonhallintaan

Kaupallisen tuotetiedon hallintaa on Suomessa tutkittu vain vähän, vaikka tuotetieto ja sen tehokas hallinta ovat keskeisessä roolissa monen suomalaisen yrityksen liiketoiminnassa ja lisäksi merkittävä osa digitalisaatiota.