DATE

Mikä kaikki on tuotetietoa?

Mikä kaikki on tuotetietoa?

Tuotetieto on kaikkea tuotteeseen liittyvää tietoa. Se voi olla tietoa tuotteen teknisistä ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta, hinnasta, saatavuudesta, takuusta ja muista ominaisuuksista.

Tuotetieto on siis muutakin kuin tuotteen mittasuhteet tai väri. Tuotetietoa käytetään moniin erilaisiin tarkoituksiin: esimerkiksi tuotteen markkinointiin, myyntiin, käyttöönottoon ja huoltoon.

Tuotetieto jaetaan usein eri luokkiin. Yksi tapa jakaa tuotetietoa on sen mukaan, kuka sitä tarvitsee. Tuotteen valmistaja tarvitsee tuotetietoa tuotteen suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin. Tuotteen käyttäjä puolestaan tarvitsee tietoa tuotteen käyttöönottoon, käyttöön ja huoltoon.

Toinen tapa jakaa tuotetietoa on sisällön laadun mukaisesti. Tekniset tiedot sisältävät tietoa tuotteen rakenteesta, toimintaperiaatteesta ja suorituskyvystä. Käyttöehdoissa on tietoa tuotteen käytöstä, kuten ohjeita, varoituksia ja turvallisuustietoja. Hinnan ja saatavuuden tiedot sisältävät tietoa tuotteen kustannuksista ja siitä, mistä sitä voi ostaa. Takuutiedoista selviää, mitä tuotteen takuu kattaa.

Tuotetietoa esitetään monissa erilaisissa muodoissa, kuten tekstinä, kuvina, videoina tai 3D-malleina. Tuotetieto voidaan julkaista verkossa, painettuna tai muissa muodoissa.


Mitä kaikkea tuotetieto voi olla – esimerkkejä tuotetiedosta

Tuotteen nimi

Tuotteen nimi on tärkeä tunniste, joka voi vaikuttaa merkittävästi kuluttajien valintoihin. Selkeä, yksinkertainen ja mieleenpainuva nimi voi saada tuotteen erottumaan joukosta ruuhkaisilla markkinoilla ja helpottaa sen löydettävyyttä. Tuotteen nimessä voidaan korostaa myös yrityksen brändiä, mikä voi omalta osaltaan erottaa tuotteen kilpailijoiden vastaavista tuotteista.

Kuvaus

Tuotekuvaus on tiivis yleiskatsaus tuotteesta ja tuo esiin tuotteen tärkeimmät ominaisuudet, edut ja arvolupauksen. Sillä on ratkaiseva rooli, kun asiakkaille tiedotetaan tuotteesta.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot sisältävät määritteet, ominaisuudet, mitat, alkuperämaan ja suorituskykyluokitukset, jotka antavat kattavan käsityksen tuotteen ominaisuuksista. Ne ovat täsmällisiä tietoja tuotteen teknisistä näkökohdista ja tarkemmista yksityiskohdista.

Ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet nostavat esiin ainutlaatuisia ja toivottavia piirteitä, jotka erottavat tuotteen muista. Nämä vaihtelevat suunnitteluelementeistä ja suorituskyvyn parannuksista asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityihin mukavuustekijöihin. Tänä päivänä palvelun tai tuotteen ominaisuuksiin liittyy myös vastuullisuuteen liittyvät asiat: esimerkiksi hiilijalanjälki ja kierrätettävyys ovat yhä useammin asiakkaiden vaatimuslistalla.

Edut

Siinä missä ominaisuudet tarjoavat tietoa tuotteesta, edut keskittyvät tuomaan esille tuotteen käytön hyötyjä eli oston myönteisiä seurauksia. Kun tuotteen hyödyistä ja positiivisista vaikutuksista elämään kerrotaan vakuuttavasti, sillä voi olla merkitystä asiakkaan ostopäätöksiin.

Ainesosat tai materiaalit

Ruoan, vaatteiden tai elektroniikan kaltaisten tuotteiden osalta kuluttajat arvostavat kattavaa tietoa materiaaleista ja ainesosista sekä tietojen läpinäkyvyyttä. Tämä rakentaa luottamusta, mahdollistaa allergia-arvioinnin ja auttaa kuluttajia arvioimaan ominaisuuksia, kuten kestävyyttä, ympäristöystävällisyyttä, vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.

Ravintosisältö

Elintarvikkeiden kohdalla ravitsemustiedot tarjoavat avaintietoa tuotteen ravintosisällöstä. Tämä on välttämätöntä terveystietoisille kuluttajille, jotka hallitsevat ruokavaliotavoitteitaan tai lääketieteellisiä sairauksia.

Pakkauksen sisältö

Luettelo päätuotteen mukana toimitetuista lisävarusteista ja tuotteista. Tuotteen houkuttelevuutta lisää se, että selkeytetään, mitä asiakkaat saavat paketissa.

Parasta ennen tai viimeinen käyttöpäivä

Parasta ennen -päivämäärä ilmaisee ajankohdan, johon asti tuotteen odotetaan säilyttävän optimaalisen laadun. Viimeinen käyttöpäivä kertoo, milloin tuotetta ei ehkä ole enää turvallista kuluttaa. Nämä tiedot ovat tärkeitä kuluttajien turvallisuuden vuoksi ja voivat osaltaan ehkäistä hävikkiä tai estää tuotteen ennenaikaisen hävittämistä.

Kuvat, dokumentit ja sertifikaatit

Korkearesoluutioiset kuvat esittelevät tuotetta eri kuvakulmista, ja niiden avulla asiakkaat voivat arvioida laatua, muotoilua ja estetiikkaa. Kuvien avulla asiakkaat näkevät tuotteen visuaalisen ilmeen, ja voivat arvioida paremmin sen käytettävyyttä ja soveltuvuutta itselleen.

Ostopäätöstä tekevät asiakkaat edellyttävät löytävänsä tuotteeseen liittyvän dokumentaation helposti. Mahdolliset sertifikaatit, alkuperäistodistukset sekä koko elinkaaren aikaiset ohjeistukset, kuten käyttöohjeet, asennus- ja huolto-ohjeet sekä kierrätysohjeet.

Valtuutettujen organisaatioiden tuotesertifioinnit vahvistavat laadun, turvallisuuden ja alan standardien noudattamisen. Sertifiointien näyttäminen rakentaa luottamusta ja vakuuttaa asiakkaat tuotteen luotettavuudesta, mikä voi edistää asiakkaiden lojaliteettia. 

Videot

Videot tarjoavat dynaamisen tavan esitellä tuotetta asiakkaille ja mahdollistavat mukaansatempaavamman ja elävämmän kokemuksen kuin pelkkä teksti tai staattiset kuvat. Videot voivat olla muodoltaan esimerkiksi oppaita, esittelyohjeita, asiakaskokemuksia ja pakkausvideoita.

Hinnoittelu

Hinnan ilmoittaminen on kohteliasta palvelua ja erityisen välttämätöntä asiakkaille, jotka haluavat tietää hinnan ennen ostoa. Lisäkulujen, alennusten ja kampanjoiden avoimuus auttaa rakentamaan luottamusta yrityksen ja asiakkaiden välillä.

Varastosaldo

Varastosaldo ilmaisee, onko tuotetta saatavilla, missä ja kuinka paljon. Huolimatta siitä, että varastosaldon näyttäminen ei ole välttämätöntä, se voi luoda kiireellisyyden ja niukkuuden tunteen ja motivoida asiakkaita tekemään nopeampia ostopäätöksiä.

UKK tai Q&A

Usein kysytyt kysymykset (UKK) vastaavat asiakkaiden tavallisimpiin kyselyihin, mikä säästää heiltä yhteydenoton vaivaa. Q&A-osion avulla asiakkaat voivat sekä kysyä kysymyksiä että vastata kysymyksiin, mikä luo virtuaalisen yhteisön tuoteharrastajista ja helpottaa yrityksen omaa työtä.

Arvostelut ja arviot

Asiakkaiden arvostelut ja arviot tarjoavat aitoja näkökulmia tuotteen suorituskykyyn ja laatuun. Vaikka positiiviset arvostelut ovat arvokkaita, positiivisen ja rakentavan palautteen yhdistelmä on uskottavampi ja vaikuttavampi. Asiakkaiden arvioiden avulla yritys voi myös saada uusia ideoita tuotekehitykseensä.

Vertailut

Tuotevertailutaulukoiden avulla asiakkaiden on mahdollista arvioida, miten tuote eroaa samankaltaisista muista tuotteista hinnan, teknisten tietojen ja ominaisuuksien suhteen. Tämä auttaa asiakkaita tekemään tietoisia ostopäätöksiä.

Toimintavaatimukset

Toimintavaatimukset ovat tietoja tuotteeseen liittyvistä yhteensopivista käyttöjärjestelmistä, virtalähteistä, lisävarusteista tai ohjelmistopäivityksistä. Tämän avulla varmistetaan asiakkaiden tietoisuus siitä, mitä tarvitaan, jotta tuote toimisi kunnolla ja asianmukaisesti.


PIM-järjestelmä mahdollistaa tuotetiedolla erottumisen ja toiminnan tehostamisen

PIM-järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään verrattuna erittäin joustavan ja helppokäyttöisen paikan tuotetiedon organisointiin, päivittämiseen ja rikastamiseen. Päivitysten jälkeen kaikki tuotetieto näkyy laadukkaana esimerkiksi verkkosivuilla, nettikaupassa, tuotekorteilla, tuoteluetteloissa, tarjouksissa tai ostojärjestelmissä. Tuotetietojen laatu paranee ja ylläpitoon käytetyn työajan säästö on jopa 50 %. 

Lue lisää: Mitä on tuotetiedonhallinta

Lue myös