DATE

Tuotetiedonhallinnan trendit

Tuotetiedonhallinnan trendit

Vuonna 2024 tuotetiedonhallinta kehittyy harppauksin, kun teknologiset innovaatiot ja markkinoiden vaatimukset ohjaavat alan kehitystä. Tuotetietoa ei nähdä enää pelkkänä datana vaan pääomana ja tuotetiedonhallinnan strateginen merkitys korostuu. Alla Adeonan tunnistamia tuotetiedonhallinnan keskeisiä trendejä vuodelle 2024.

Tekoäly ja koneoppiminen

Tekoäly (AI) ja koneoppiminen tuovat uusia mahdollisuuksia tuotetiedonhallintaan.

Koneoppimisen avulla PIM-järjestelmät voivat oppia tunnistamaan, analysoimaan ja käsittelemään monimutkaisia tietorakenteita ja kasvavaa määrää dataa vähentäen näin manuaalisen työn ja inhimillisten virheiden määrää ja lisäten tuotetiedonhallinnan tehokkuutta.

Tekoälyä taas hyödynnetään PIM-järjestelmissä yhä enemmän tuotetiedon rikastamisen prosesseihin. Tekoälyavusteisesti tuotetaan tuotetietoa, joka parantaa merkittävästi tuotekokemusta loppuasiakkaalla, mutta joka tyypillisesti vie aikaa ja resursseja tuotetiedonhallinnassa.

Adeonalla kehitetään Adeona PIM:iin AI-toiminnallisuutta, jota voitaisiin käyttää esimerkiksi tuotetiedon kääntämisen, avainsanojen määrittelyyn tai houkuttelevien tuotekuvausten luomiseen. Tämä toiminnallisuus tulossa asiakkaille vuoden 2024 aikana!

Monikanavainen PIM

Viimeistään vuonna 2024 tuotetiedon monikanavaisesta julkaisemisesta tulee arkipäivää. Kaikki tuotetieto hallitaan yhdessä keskitetyssä PIM-järjestelmässä, josta se julkaistaan lukuisiin eri julkaisukanaviin esimerkiksi omiin verkkokauppoihin, mobiiliapplikaatioihin, ulkoisiin markkinapaikkoihin, alakohtaisiin tuotetietojärjestelmiin…

Keskitetty tuotetiedonhallinnan järjestelmä varmistaa tuotetiedon oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden kaikissa asiakkaan kohtauspisteissä. Toisaalta se mahdollistaa saman tuotetiedon kohdentamisen ja mukauttamisen kanavakohtaisesti.

Asiakkaamme Etra julkaisee Adeona PIMistä tuotetietoa lukuisiin kanaviin, kuten kolmeen verkkokauppaan, mobiiliapplikaatioon, myymälämateriaaleihin ja eri aineistopankkeihin.

PIM-järjestelmien käyttäjäkokemus ja personointi

Vuonna 2024 tuotetiedonhallinnan kehittäminen ei liity vain tuotetiedon ulkoisiin käyttäjiin ja asiakaskokemukseen vaan myös itse PIM-järjestelmien käyttökokemukseen.

Yritykset pyrkivät varmistamaan, että kaikki omassa organisaatiossa voivat hyödyntää tehokkaasti tuotetietoja. Tässä käyttöliittymien yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys ovat avainasemassa. Intuitiiviset ja käyttäjäkohtaisesti personoitavat ja visuaaliset käyttöliittymät voivat parantaa käyttäjäkokemusta ja tehokkuutta.

“On hienoa, että Adeonan helppokäyttöisyys on sillä tasolla, ettei uuden käyttäjän tarvitse User’s Guideja lueskella!” Noora Laahanen, KoneBoss

Adeona PIM:iä onkin kehuttu helppokäyttöiseksi ja intuitiiviseksi ja siihen on toki huolellisella suunnittelulla ja asiakaskokemusten herkällä kuuntelulla pyrittykin. Vuonna 2024 otamme tässäkin askeleen eteenpäin, kun saamme Adeona PIMiin käyttäjäkohtaisesti muokattavat Dashboardit!

PIM tuotetiedon master-järjestelmänä

Vuonna 2024 tullaan näkemään lukuisia yrityksiä, jotka ainakin harkitsevat tuoteprosessinsa kääntämistä siten, että tuotetiedon master-järjestelmänä toimii ERP:in sijasta PIM-järjestelmä. Myös yhä useammat PIM-järjestelmän käyttöönotot tapahtuvat niin, että PIM-järjestelmä tuodaan tuoteprosessin keskiöön.

Tämä mahdollistaa laajojen tuoterekisterien ylläpidon, tehokkaamman toimittajatiedon hyödyntämisen sekä tuotteiden rikastamisen ja hyödyntämisen ennen päätöstä myyntiin otosta. Tuotetiedon ylläpito ja tuoteprosessit ketteröityvät ja esimerkiksi tuotteiden avausta myyntiin saadaan nopeutettua merkittävästi.

Katso How to PIM -video, miten Adeona PIM:in ja Digia Enterprise ERP:in yhteispeli toimii niin, että Adeona PIM toimii tuotetiedon master-järjestelmänä.

Tuotetiedonhallinnasta tuotekokemuksen hallintaan

Vaikka tästä on puhuttu jo useamman vuoden ajan, vuonna 2024 Product Experience Management (PXM) nousee tuotetiedonhallinnan (PIM) rinnalle.

Tuotetiedonhallinta perinteisesti keskittyy tuotetietojen keskittämiseen, tallentamiseen ja jakamiseen tehokkaalla tavalla, kun taas tuotekokemuksen hallinnassa painopiste siirtyy tuotetiedon käsittelystä kohti kokonaisvaltaisempaa asiakaskokemusta: seurataan ja mitataan tuotetiedon rikkautta sekä laatua ja pyritään aktiivisesti tarjoamaan asiakkaille ainutlaatuisia ostokokemuksia.

Tässä myös PIM-järjestelmä pystyy tekemään oman osansa. Lue tarkemmin CEO:mme Patrikin blogi tuotekokemuksen hallinnasta.

Vastuullisuus- ja ympäristötietojen korostuminen

Yritykset joutuvat kiinnittämään yhä enemmän huomiota tuotteidensa vastuullisuuteen sekä ympäristövaikutuksiin. Tuotetiedonhallinnassa se ilmenee tarpeena raportoida tuotteiden koko elinkaaren vaikutuksia eli ylläpitää erilaisia vastuullisuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyviä tuotetietoja.

Tälläkin hetkellä asiakkaillamme Adeona PIMissä ylläpidetään esimerkiksi erilaisia ympäristösertifikaatteja, hiilijalanjäljen laskentaa ja materiaali- ja kierrätystietoja.

Vastuullisuustietojen kerääminen ja ilmoittaminen palvelee vastuullisuustietoisia kuluttajia, mutta se myös auttaa yrityksiä saavuttamaan vastuullisuuteen liittyvät tavoitteensa sekä erilaiset viranomaisvelvoitteet. Lue miten esimerkiksi EU:n digitaalinen tuotepassi ja Uusi rakentamislaki vaikuttavat yritysten tuotetietoihin.

Me Adeonalla seuraamme jatkuvasti tuotetiedonhallinnan trendejä ja hiljaisempiakin signaaleja, jota pystymme parhaiten palvelemaan asiakkaitamme. Mikäli joku yllä olevista trendeistä herätti ajatuksia, ole yhteydessä Adeonan asiantuntijoihin!

Lue myös