Ajankohtaista

Blogit
Patrik Palatz

Tuotetiedonhallinnan johtamisen ABC

Tuotetiedonhallintaan panostaminen vaikuttaa suoraan sekä yrityksen kilpailukykyyn että sisäisten prosessien tehostumiseen. Menestyksen taustalla on johtamismalli, joka huomioi tuotetiedonhallinnan osana yrityksen strategiaa, ja jossa valtuutetaan vastuunkatoa selkeiden prosessien avulla. Tuotetiedonhallintaa johdetaan avoimella ja pitkäjänteisellä otteella.

Blogit
Katri Koskentalo

Markkinointimateriaalien automatisointi

Manuaalinen tuotetietojen työstäminen ei ole kustannustehokasta. Markkinointimateriaalien automatisointi julkaisuautomaatiolla tehostaa markkinoinnin toistuvia prosesseja, joten ei enää tylsää copy pastea, kiitos!