Ajankohtaista

Blogit
Patrik Palatz

PIMistä PXM:ään – mitä on tuotekokemuksen hallinta?

Viime vuosina PXM eli Product Experience Management on yleistynyt puheenaiheena. Tällä konsultointi- ja ohjelmistoalan omaksumalla termillä tarkoitetaan sitä, miten tuotekokemusta hallitaan ja johdetaan. Mitä PXM merkitsee käytännön tasolla ja miten se linkittyy asiakaskokemukseen?

Uutiset
Adeona

Asiakastyytyväisyystutkimuksesta ideoita kehitykseemme

Teimme asiakastyytyväisyystutkimuksen lokakuussa. Vastausprosentti oli noin 20 % – suuri kiitos kaikille vastanneille arvokkaista näkemyksistä! Tutkimuksen vastauksissa oli paljon kiittävää palautetta ja kehitysideoitakin löydettiin.

Asiakaskokemuksia
Adeona

Laattapiste-Pukkila Oy

Laattapiste-Pukkila Oy panostaa tuotetietoon masterdata-periaatteella. Adeonan ja Laattapiste-Pukkilan tiet kohtasivat ensimmäisen kerran vuonna 2016. Tuolloin yhteistyöhön ei kuitenkaan lähdetty, koska silloinen Adeona PIM ei täyttänyt Laattapisteen kaikkia vaatimuksia. Kuusi vuotta myöhemmin tilanne oli toinen.

hand scanning qr code
Blogit
Adeona

Digitaalinen tuotepassi kiertotalouden edistäjänä

EU:n digitaalisen tuotepassin avulla halutaan saada kuluttajat mukaan vihreään siirtymään ja edistää kiertotaloutta kannustamalla tavaroiden korjaamiseen ja käytettyjen tavaroiden ostamiseen. Tuotetiedonhallinnalle digitaalinen tuotepassi asettaa monenlaisia uusia vaatimuksia, kuten hiilijalanjälkien laskentaan liittyvien tietojen ylläpito.

Tuotteet
Blogit
Kim Korhonen

Moderni kaupallisen tuotetiedon hallinta

Modernissa liiketoimintaympäristössä tuotetiedon on oltava laajasti saatavilla ja vakioidussa muodossa. Asiakkaat hakevat tietoa monista kanavista ja odottavat saavansa yhtenäistä ja kattavaa tuotetietoa helposti ja nopeasti.

Uutiset
Adeona

Adeona PIM 2023.4.0 versiopäivitys

Yhtenä tärkeimmistä uusista ominaisuuksista tässä versiopäivityksessä on lisätty mahdollisuus suodattaa tuote-/kategoriaeditorissa näkyviä attribuutteja valittujen kriteerien mukaan.

Blogit
Adeona

Mitä PIM-barometri 2023 kertoo?

Vastaajien mukaan tuotetiedonhallinnan merkitys menestystekijänä on kasvanut, koska kaupallisen tiedon ajantasaisuuden ja oikeellisuuden tärkeys on lisääntynyt.